انرژی خورشیدی چیست؟

خورشيد منبع عظيم انرژي بلکه سرآغاز حيات و منشاء تمام انرژيهاي ديگر است. در حدود ???? ميليون سال از تولد اين گوي آتشين مي‌گذرد و در هر ثانيه ?/? ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي تبديل مي‌شود. با توجه به وزن خورشيد که حدود ??? هزار برابر وزن زمين است. اين کره نوراني را مي‌توان به‌عنوان منبع عظيم انرژي تا ? ميليارد سال آينده به حساب آورد. خورشيد از گازهايي نظير هيدروژن (?/?? درصد) هليوم (? درصد) و ?? عنصر ديگر که مهم‌ترين آنهااکسيژن، کربن، نئون و نيتروژن است تشکيل شده‌است. ميزان دما در مرکز خورشيد حدود ?? تا ?? ميليون درجه سانتيگراد مي‌باشد که از سطح آن با حرارتي نزديک به ???? درجه و به صورت امواج الکترو مغناطيسي در فضا منتشر مي‌شود. زمين در فاصله ??? ميليون کيلومتري خورشيد واقع است و ? دقيقه و ?? ثانيه طول مي‌کشد تا نور خورشيد به زمين برسد. بنابراين سهم زمين در دريافت انرژي از خورشيد ميزان کمي از کل انرژي تابشي آن مي‌باشد. حتي سوختهاي فسيلي ذخيره شده در زمين، انرژيهاي باد، آبشار، امواج درياها و بسياري موارد ديگر از جمله نتايج همين انرژي دريافتي زمين از خورشيد مي‌باشد. انرژي خورشيد به طور مستقيم يا غير مستقيم مي‌تواند ديگر اشکال انرژي تبديل شود، همانند گرما و الکتريسيته . موانع اصلي استفاده از انرژي خورشيدي شامل متغير و متناوب بودن ميزان انرژي و توزيع بسيار وسيع آن است. انرژي خورشيد براي حرارت آب، استفاده ديناميکي، حرارت فضايي ساختمانها، خشک کردن توليدات کشاورزي و توليد انرژي الکتريسيته مورد استفاده قرار مي‌گيرد . پنل خورشيدي، از ترکيبات نيمه هادي ساخته شده اند که وظيفه آن ها تبديل انرژي نوراني خورشيد به انرژي الکتريکي مي باشد. اين صفحات با نام فتوولتائيک (PhotoVoltaic) يا سولار (Solar) شناخته مي شوند. صفحات فتوولتائيک (PhotoVoltaic) از نظر تکنولوژي به 3 دسته تقسيم بندي مي شوند. صفحات فتوولتائيک پلي کريستال (Photovoltaic Polycrystalline Panels)، صفحات فتوولتائيک مونوکريستال (Photovoltaic Monocrystalline Panels) و صفحات فتوولتائيک نواري (Thin Film). در ايران مي‌توان از صفحات خورشيدي قابل نصب روي سقف منازل و شرکت‌هاي دولتي به‌منظور صرفه‌جويي در انرژي استفاده کرد.البته با استفاده از انرژي خورشيدي نمي‌توان تمامي برق مورد نياز يک واحد مسکوني و مخصوصا يک شرکت بزرگ را تأمين کرد اما مي‌توان با تأمين بخشي از الکتريسيته مورد نياز، بخش ديگر را ذخيره کرد.از سوي ديگر مي‌توان از فناوري صفحات خورشيدي در جاده‌ها و خيابان‌ها براي توليد برق نيز استفاده کرد. تفاوت سلول خورشيدي با پنل خورشيدي چيست؟ از نظر عملکرد تفاوتي ندارند. از کنار هم قرار دادن تعدادي سلولو خورشيدي (PV Cell) يک ماژول خورشيدي (PV Module) ساخته مي شود. از قرار دادن چند ماژول خورشيدي (PV Module) در کنار هم يک صفحه خورشيدي (PV Panel) ساخته مي شود که عموما در مصارف بزرگ رديف هاي زيادي از صفحه خورشيدي (PV Panel) در کنار هم قرار مي گيرند و يک سري خورشيدي (PV Array) تشکيل مي دهند. what-is-solar-energy-1 مزاياي صفحات فتوولتائيک نواري (Thin Film) چيست؟ انرژي فتو ولتايک تبديل نور خورشيد به الکتريسيته از طريق يک سلول فتو ولتاتيک (pvs) مي‌باشد، که بطور معمول يک سلول خورشيدي ناميده مي‌شود. سلول خورشيدي يک ابزار غير مکانيکي است که معمولاً از آلياز سيليکون ساخته شده‌است. نور خورشيد از فوتونها يا ذرات انرزي خورشيدي ساخته شده‌است. اين فوتونها مقادير متغير انرژي را شامل مي‌شوند مشابه طول موجهاي متفاوت طيفهاي نوري هستند . صفحات فتوولتائيک نواري (Thin Film) بسيار سبک و باريک بوده و به همين علت از انعطاف پذيري بالايي در کاربردهاي متفاوت برخوردار هستند. از نظر تکنولوژيکي جديدترين نوع صفحات بوده و البته به دليل نوع نيمه هادي هاي مصرفي در آن ها از بازده (راندمان) کمتري نسبت به صفحات کريستالي برخوردار هستند. انواع پنل خورشيدي (Solar Panel) قابل اجرا کدام هستند؟ سيستم هاي خورشيدي (Photovoltaic) بر اساس نحوه استفاده به دو دسته متصل به شبکه (On Grid) و مستقل از شبکه (Off Grid) تقسيم بندي مي شوند. کاربرد دسته اول (On Grid) بيشتر در مناطق شهري و نزديک به شبکه برق استفاده مي شود. از مزاياي آن کاهش مصرف برق بوده و مي تواند نياز به انرژي را تا حد قابل قبولي در ساعات روز برآورده کند. دسته دوم (Off Grid) بيشتر در مناطق دور از شهر يا دور از شبکه برق کاربرد داشته و به طور کاملا مستقل در طول شبانه روز وظيفه تامين برق را بر عهده دارد. استفاده از صفحات خورشيدي در به دست آوردن انرژ ي فضا پيما صفحات خورشيدي براي به دست آوردن انرژي فضاپيما مورد استفاده واقع مي شوند. مقدار زيادي از نور خورشيد در فضا وجود دارد که مي شود از آن براي تهيه الکتريسيته استفاده نمود. صفحات خورشيدي، روي بدنه فضاپيما را توسط خانه هاي رديف به رديف که از سيليکون درست شده اند پوشانده است. هر خانه قادر به توليد يک جريان ضعيف الکتريسيته از خورشيد مي باشد. پنل خورشيدي همچنين آرايه هاي خورشيدي نيز خوانده مي شوند. what-is-solar-energy-2 عوامل مهم و کليدي در انتخاب ماژول هاي خورشيدي (PV Modules) چيست؟ در انتخاب ماژول هاي خورشيدي (PV Modules) بايد به نکات زير توجه داشت: بازده (Efficiency): امروزه ماژول هايي با بازده 10 الي 18 درصد به صورت عملي در بازار وجود دارند. البته اين مقادير روز به روز در حال پيشرفت بوده و در نمونه هاي آزمايشگاهي تا کنون به مرز 42% نيز رشيده است. ولتاژ (Vmax): ماکزيمم ولتاژي است که يک ماژول خورشيدي (PV Module) قادر به تامين آن مي باشد و عموما در رنج 12، 24 و 48 در اختيار مصرف کننده قرار مي گيرد. جريان (Imax): ماکزيمم جريان توليدي يک ماژول خورشيدي (PV Module) بوده که در طراحي سيستم ها نقش تعيين کننده اي دارد. توان ماکزيمم (Pmax): حداکثر تواني است که يک ماژول خورشيدي (PV Module) قادر به تامين آن بوده است. اين مقدار حاصلضرب مقدار ولتاژ (در حالت مدار باز) در مقدار جريان (در حالت اتصال کوتاه) در ضريبي به نام ضريب تامين (Fill Factor) مي باشد. Pmax = Voc * Isc * F.F هر چه مقدار F.F به عدد يک نزديک تر باشد به معني کيفيت بالاتر ماژول خورشيدي است. کاربردهاي انرژي خورشيد در عصر حاضر از انرژي خورشيدي توسط سيستم‌هاي مختلف استفاده مي‌شود که عبارت‌اند از: استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي مصارف خانگي، صنعتي و نيروگاهي. تبديل مستقيم پرتوهاي خورشيد به الکتريسيته بوسيله تجهيزاتي به نام فتوولتائيک.

 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ