ترانسفورمر (ترانسفورماتور) در سیستم برق خورشیدی

در مورد استفاده از ترانسفورمر (که در فارسي به اشتباه ترانسفورماتور ترجمه شده است) براي سيستم برق خورشيدي، بايد توجه داشته باشيم که هدف استفاده از اين دستگاه چيست؟
در سيستمهاي برق خورشيدي جدا از شبکه، برق 220 ولت AC با فرکانس 50 هرتز و شکل موج سينوسي توسط اينورتر توليد مي شود. برق توليد شده به اين روش کاملاً مشابه برق شبکه بوده و قابليت استفاده مشابه را نيز دارد ولي، دقت کنيد که هرقدر توان مورد نياز در اينورتر افزايش پيدا کند، شدت جريان برق DC گرفته شده از باتريها نيز افزايش خواهد يافت. در مورد سوال دوم، اگر ميزان توليد برق توسط پنل خورشيدي  به اندازه اي باشد که جوابگوي مصرف (شارژر يا اينورتر) باشد مي توان تنها به برق حاصل از پنلها اکتفا نمود ولي معمولاً به دلايل زير اين کار را انجام نمي دهيم:
1- فرض کنيد شما به مدت 1 ساعت در طول روز نياز به 1 کيلووات ساعت انرژي داريد. اگر بخواهيم اين ميزان انرژي را مستقيماً از پنلها دريافت کنيم بايد ميزان 1000 وات به اضافه افت سيستم و تلفات اينورتر و ... پنل خورشيدي نصب کنيم. هرچند اين موضوع نيز تنها براي ساعات کوتاهي از روز که حداقل تابش 1000 وات بر متر مربع وجود داشته باشد صادق خواهد بود.
بجاي اين کار، اگر 6 ساعت تابش داشته باشيم، مي توانيم با يک ششم پنل مورد نياز در طول ساعات روز انرژي مورد نياز را تامين و در باتري ذخيره کرده و در طول 1 ساعت استفاده کنيم.
2- در صورتي که مستقيماً از پنل خورشيدي براي تامين برق استفاده نماييم، با شدت و ضعف يافتن تابش خورشيد، برق خروجي نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. استفاده از باتري باعث وجود منبع يک نواخت و قابل اعتماد تري در سيستم خواهد شد.