تفاوت سلول خورشیدی با صفحه خورشیدی چیست؟

از نظر عملکرد تفاوتي ندارند. از کنار هم قرار دادن تعدادي سلول خورشيدي (PV Cell) يک ماژول خورشيدي (PV Module) ساخته مي‌شود. از قرار دادن چند ماژول خورشيدي (PV Module) در کنار هم يک صفحه خورشيدي (PV Panel) ساخته مي‌شود که عموماً در مصارف بزرگ رديف‌هاي زيادي از صفحه خورشيدي (PV Panel) در کنار هم قرار مي‌گيرند و يک سري خورشيدي (PV Array) تشکيل مي‌دهند.

مزاياي صفحات فتوولتائيک نواري (Thin Film) چيست؟
صفحات فتوولتائيک نواري (Thin Film) بسيار سبک و باريک بوده و به همين علت از انعطاف‌پذيري بالايي در کاربردهاي متفاوت برخوردار هستند. از نظر تکنولوژيکي جديدترين نوع صفحات بوده و البته به دليل نوع نيمه هادي‌هاي مصرفي در آن‌ها از بازده (راندمان) کمتري نسبت به صفحات کريستالي برخوردار هستند.

انواع سيستم‌هاي خورشيدي (Solar Panel) قابل اجرا کدام هستند؟
سيستم‌هاي خورشيدي (Photovoltaic) بر اساس نحوه استفاده به دو دسته متصل به شبکه (On Grid) و مستقل از شبکه (Off Grid) تقسيم‌بندي مي‌شوند.

کاربرد دسته اول (On Grid) بيشتر در مناطق شهري و نزديک به شبکه برق استفاده مي‌شود. از مزاياي آن کاهش مصرف برق بوده و مي‌تواند نياز به انرژي را تا حد قابل قبولي در ساعات روز برآورده کند.
دسته دوم (Off Grid) بيشتر در مناطق دور از شهر يا دور از شبکه برق کاربرد داشته و به طور کاملاً مستقل در طول شبانه روز وظيفه تأمين برق را بر عهده دارد.