تفاوت فانکشن ژنراتور با سیگنال ژنراتور در چیست؟

تفاوت فانکشن ژنراتور با سیگنال ژنراتور در چیست؟

فانکشن ژنراتور و سیگنال ژنراتور از مهمترین دستگاههایی هستند که بسیاری از افراد عملکرد این دو دستگاه را یکسان می دانند و یا تفاوت اصلی آنها را در مبحث دیزل ژنراتور نمی دانند!
در اصل ماهیت هر دو دستگاه یکسان است به طوریکه هر دو منبع تولید سیگنال متناوب هستند. اما در عمل تفاوتهایی با هم دارند که قصد داریم در این قسمت به بررسی تفاوت های این دو دستگاه بپردازیم.
تفاوت اصلی سیگنال ژنراتور با فانکشن ژنراتور در نوع سیگنال تولیدی آنهاست. به طوریکه سیگنال ژنراتور فقط قادر است سیگنال سینوسی تولید نماید اما فانکشن ژنراتورها می توانند انواع سیگنال های سینوسی ، مربعی ، مثلثی و ... را نیز تولید نمایند.
تفاوت دیگر این دو دستگاه در میزان فرکانس و دامنه سیگنال تولیدی آنهاست. به طور کلی سیگنال دیزل ژنراتور می توانند سیگنال هایی با فرکانس بالا تولید نمایند. برای مثال در مدل های معمولی فرکانس تولیدی تا 150 مگا هرتز می تواند تنظیم شود. این در حالیست که فرکانس سیگنال تولید شده توسط فانکشن ژنراتور ها به مراتب کمتر از سیگنال ژنراتورهاست. فرکانس تولیدی در فانکشن ژنراتورهای معمولی در حدود 2،3 مگاهرتز است.
در دامنه سیگنال شرایط برعکس است. دامنه سیگنال های تولید شده توسط فانکشن ژنراتورها بسیار بیشتر از سیگنال ژنراتورهاست. در فانکشن ژنراتورهای معمولی دامنه سیگنال در حدود 10 تا 20 ولت پیک تا پیک است. این در حالیست که دامنه سیگنال های تولیدی در سیگنال ژنراتورها بسیار کم و در حدود چند ده میلی ولت است.
در نتیجه کلی شکل موج ،میزان فرکانس و دامنه سه فاکتور اصلی در مقایسه ما بین این دو دستگاه است.