تفاوت میان شارژ کنترلر بادی و خورشیدی چیست ؟

اين سوال رو اگه بخواهيم ريشه اي بررسي کنيم بايد بگيم که توربين بادي برق AC (متناوب) و پنل هاي خورشيدي برق DC (مستقيم) توليد مي کنند . پس تفاوت اساسي توربين بادي و پنل خورشيدي در نوع برق توليدي انهاست . برق AC توليد شده توسط توربين بادي با توجه به اينکه سرعت باد ثابت نيست پس سرعت گردش روتور هم متغيير است در نتيجه فرکانس برق توليدي نيز متغيير است پس بعضي از توربين هاي بادي برق توليدي را توسط يکسوکننده ها (Rectifier) به برق DC تبديل مي کنند و در برخي موارد مي توان خورجي يکسو شده را مستقيم به باتري ها وصل کرد ولي حتما بايد يک حفاظتي براي over charge (شارژ زياد) قرار داد . شارژ کنترلر خورشيدي همانطور که در بخش شارژ کنترلر بحث شد زماني که باتري ها به حد شارژ کامل رسيدند جريان شارژ را قطع يا در حد جريان Float نگه مي دارد . اما شارژ کنترلر بادي زماني که باتري ها به شارژ کامل رسيدند نمي تواند جريان را صفر کند و مجبور است جريان را به يک Dump Controller بفرستد . دليل اينکه نمي توان جريان شارژ توربين بادي را قطع کرد اين است که اگر توربين بادي را بدون بار يا مصرف کننده ( no load ) قرار دهيم امکان دارد سرعت گردش پره هاي توربين و رتور به حدي برسد که به سيستم اسيب وارد شود .پس زماني که باتري ها نياز به شارژ دارند توان خروجي از توربين صرف شارژ باتري ها مي شود و زماني که باتري ها در شارژ کامل هستند توان توربين به Dump controller فرستاده مي شود تا توان خروجي از توربين صفر نشود و توربين بدون بار نباشد .بيشتر شارژ کنترلر هاي بادي خودشان يکسوساز دارند و نياز به داشتن توربين با خروجي يکسو شده يا DC نيست و همچنين بيشتر اين شارژ کنترلر ها مدار Dumping را نيز دارند و نياز به مدار Dumping نيست. بايد به اين نکته توجه کرد که Dump controller اصلاً برق AC توربين را نمي بيند و فقط با برق AC کار مي کند .تفاوت ديگر شارژ کنترلر هاي خورشيدي و بادي در بازه ولتاژ ورودي انهاست. بگذاريد با يک مثال بهتر توضيح بدم، مثلاً ولتاژ باتري هاي سيستم ما 12 ولت است پس ولتاژ پنل ها (همه ي پنل ها از 10 وات گرفته تا 300 وات ) هم بين 0 تا 20 ولت تغيير مي کند پس شارژ کنترلر خورشيدي رنج تغيير ولتاژ رو از 0 تا 20 ولت در نظر مي گيرد ولي در يک سيستم بادي ولتاژ از 0 تا 100 ولت قابل تغيير است . پس مشاهده ميکنيد که اگر ما در يک سيستم بادي از يک شارژ کنترلر خورشيدي استفاده کنيم سيستم دچار مشکل مي شود .
در اخر براي جمع بندي مي توان گفت تفاوت شارژ کنترلر بادي و خورشيدي در اين است که :
•    توان خروجي شارژ کنترلر خورشيدي را مي توان صفر کرد و براي سيستم هيچ مشکلي پيش نمي ايد و فقط ولتاژ سيستم به حد ولتاژ مدار باز مي رسد و جريان صفر مي شود ولي در شارژ کنترلر بادي اگر توان خروجي سيستم صفر شود بدليل بي بار شدن توربين سرعت پره هاي توربين زياد شده و امکان صدمه ديدن توربين وجود دارد
•    بازه تغييرات ولتاژ در سيستم بادي خيلي بيشتر از سيستم خورشيدي است پس شارژ کنترلر بادي بايد با شارژ کنترلر خورشيدي متفاوت باشد .