روشهای بهره گیری از انرژی خورشیدی

قطر خورشيد 106 * 39/1 کيلومتر است و از گازهايي مثل هيدروژن (8/86 درصد)، هليوم (3درصد) و 63 عنصر ديگر تشکيل شده است.  دماي مرکز خورشيد حدود 10 تا 14 ميليون درجه سانتي گراد مي باشد، انرژي از سطح خورشيد با حرارتي نزديک به 5600 درجه سانتي گراد و به صورت امواج الکترومغناطيسي در فضا منتشر مي شود . زمين 150 ميليون کيلومتر با خورشيد فاصله دارد و 8 دقيقه و 18 ثانيه طول مي کشد و سوخت هاي فسيلي ذخيره شده در اعماق زمين، انرژِي هاي باد و آبشار و امواج دريا و بسياري موارد ديگر از جمله نتايج همين انرژي دريافتي زمين از خورشيد اند. شناخت انرژي خورشيد و استفاده از آن براي منظورهاي مختلف، به زمان ما قبل تاريخ برمي گردد. شايد به دوران سفالگري در آن زمان روحانيون معابد به کمک جام هاي بزرگ طلايي صيقل داده شده و اشعه خورشيد ،آتشدان هاي محراب ها را روشن مي کردند.  با وجود اين که انرژي خورشيد و مزاياي آن در قرون گذشته به خوبي شناخته شده بود، ولي بالا بودن هزينه اوليه سيستم هاي خورشيدي از يک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف ديگر سد راه پيشرفت اين سيستم ها شده بود تا اين که افزايش قيمت نفت در سال 1973 باعث شد که کشورهاي پيشرفته صنعتي مجبور شوند به مسئله توليد انرژي از راه هايي غير از سوخت هاي فسيلي توجه بيشتري نمايند.
در حال حاضر از انرژي خورشيدي توسط سيستم هاي مختلف و براي مقاصد گوناگون استفاده مي شود. روش هاي بهره گيري از انرژي خورشيد عبارتند از:
1- استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي مصارف خانگي، صنعتي و نيروگاهي
2- تبديل مستقيم پرتوهاي خورشيد به الکتريسيته به وسيله تجهيزاتي بنام فتو ولتاژيک ( صفحه خورشيدي )
کاربردهاي انرژي خورشيدي
کاربردهاي انرژي خورشيد شامل دو گروه نيروگاهي و غير نيروگاهي مي باشد.
کاربردهاي نيروگاهي
تاسيساتي که با استفاده از آن ها انرژي جذب شده حرارتي خورشيد به الکتريسيته تبديل مي شود، نيروگاه حرارتي خورشيدي ناميده مي شوند. اين تاسيسات براساس انواع متمرکز کننده هاي موجود و برحسب اشکال هندسي متمرکز کننده ها به سه دسته تقسيم مي شوند:
الف- نيروگاه هايي که گيرنده آن ها آينه هاي سهموي مي باشد
ب- نيروگاه هايي که گيرنده آن ها در يک برج قرار دارد و نور خورشيد توسط آينه هاي بزرگ به آن تابيده مي شود.
ج- نيروگاه هايي که گيرنده آن ها بشقاب هاي سهموي مي باشد.
نحوه کار نيروگاه هاي خورشيدي
در همه انواع نيروگاه ها اعم از گازي، آبي و بخاري براي توليد برق از ژنراتورهاي توليد برق استفاده مي شود و با چرخيدن آن ها برق توليد مي شود. اين ژنراتورها به وسيله توربين به چرخش در مي آيند و در حقيقت انرژي جنبشي را به انرژي الکتريکي تبديل مي کنند.
در نيروگاه خورشيدي، انرژي خورشيد آب را بخار مي نمايد و اين بخار باعث چرخاندن توربين و توليد برق مي گردد.
مزاياي نيروگاه هاي خورشيدي
- توليد برق بدون مصرف سوخت و هزينه جاري
- محيط زيست را آلوده نمي کنند و هيچ آلاينده اي توليد نمي کنند.
- استهلاک کم و عمر زياد به دليل اين که دماي کاري بسيار بالايي ندارند.
کاربردهاي غير نيروگاهي
از انرژي خورشيد غير از کارهاي نيروگاهي مي توان استفاده هاي زياد ديگري نيز نمود مانند:
الف: آب گرمکن خورشيدي: توليد آب گرم مصرفي ساختمان ها از اقتصادي ترين روش هاي استفاده از انرژي خورشيدي است مي توان از انرژي حرارتي خورشيد جهت توليد آب گرم منازل و اماکن عمومي استفاده کرد. در ايران نيز تعداد زيادي آب گرمکن و حمام خورشيدي در حال کار مي باشند.
ب: تهويه مطبوع خورشيدي: براي گرمايش و سرمايش ساختمان ها
پ: آب شيرين کن خورشيدي
ت: خشک کن مواد غذايي خورشيدي
ث: اجاق هاي خورشيدي براي پخت و پز

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

تولید و ساخت صنعتی