سیستم گازرسانی برای دیگ بخار

لوله گاز شهري با يک کليد قطع و وصل اصلي وارد مدار ديگ بخار مي‌شود. بعد از اين کليد مانومتر فشار خط را نشان مي‌دهد که حدود ?/? بار است اما اين فشار براي مشعل خيلي زياد و خطرناک است، پس بايد از رگلاتور که فشار شکن است استفاده مي‌کنيم. همچنين قبل از رگلاتور از يک فيلتر براي مواد جامد معلق در گاز استفاده مي‌کنيم سپس گاز وارد رگلاتور مي‌شود. با استفاده از مانومتر مي‌توان دريافت فشار گاز بعد از رگلاتور به ?? ميلي بار کاهش يافته است.
گاز فشار پايين بعد از عبور از يک سوپاپ اطمينان وارد دو شير برقي مي‌شود که مستقيما توسط مشعل هدايت مي‌شوند. شير برقي شماره يک به صورت تک‌ضرب فقط حالت روشن و خاموش دارد که يا گاز را قطع مي‌کند يا وصل، اما شير شماره دو به صورت تدريجي مي‌تواند ميزان گاز عبوري را کم و زياد کند. اين گاز مستقيما وارد مشعل مي‌شود.
مشعل:
در ديگهاي بخار معمولا از مشعل‌هاي دو مرحله‌اي استفاده مي‌کنند. يک سروو موتور ميزان گاز و هواي ورودي را تنظيم کرده و وارد محفظه تخليط مي‌نمايد. در خروجي اين محفظه دو الکترود با فاصله وجود دارند که با عبور جرياني حدود ? الي ?? ميکروآمپري ايجاد جرقه مي‌نمايد تا شعله تشکيل شود؛ اما اگر اين جرقه تحت هر شرابطي نتواند شعله ايجاد کند سنسور نوري (سلول UV) که در مدار وجود دارد مشعل را ريست مي‌نمايد چون در غير اينصورت گاز در محفظه جمع مي‌شود که بسيار خطرناک است.
اين مشعل‌ها با يک رله هوشمند کار ميکنند که تمامي قسمتهاي مشعل را تحت کنترل دارد و هر مرحله از کار مشعل (مانند فن تنها، جرقه، شعله کامل، ريست و…) را با رنگ‌هاي مختلف نشان مي‌دهد.
در هنگام روشن شدن فن مشعل به مدت ?? ثانيه کار مي‌کند تا گازهاي سوخته نشده که در محفظه باقيمانده کاملا خارج کند سپس گاز نيز وارد شده و مشعل جرقه ميزند تا شعله تشکيل شود.