شیوه های تولید برق خورشیدی

خورشيد سرچشمه ي عظيم و بيکران انرژي است،که حيات زمين به آن بستگي دارد و همه ي انواع ديگر انرژي نيز به گونه اي از آن نشات گرفته اند.اگر تمام سوختهاي فسيلي موجود در جهان را جمع کنيم و بسوزانيم ،اين انرژي معادل تابش خورشيد به زمين تنها براي 4 روز خواهد بود.و حرارت و نوري که در هر ثانيه از خورشيد به زمين مي رسد،ميليون ها مليون برابر قدرت بمب اتمي منفجر شده در هيروشيما با ناکازاکي است. هر چند استفاده از انرژي خورشيدي هنوز آن قدر که بايد توسعه نيافته است، اما انرژي مورد نياز حدود 160 هزار روستا در جهان بر پايه ي انرژي خورشيدي است.همان گونه که مي‌دانيد کشور اندونزي از چندين هزار جزيره‌ي کوچک و بزرگ تشکيل شده‌است، و به کارگيري نيروگاه و خطوط انتقال در آن کشور در عمل امکان پذير نمي‌باشد. لذا در اکثر روستاهاي اندونزي انرژي خورشيدي تنها راه حل است، و به اين طريق حدود 20 ميليون نفر از مردم اندونزي لازم را از طريق پنل خورشيدي  کسب مي‌کنند. بنابراين با تحقيقاتي که در سراسر دنيا در حال انجام است، به زودي استفاده و بهره‌برداري از نيروگاهاي بزرگ خورشيدي همه‌گير خواهد شد.
امروزه شش شيوه‌ي توليد برق از نور خورشيد شناخته شده است:
1.    آينه‌ي سهمي‌گون
2.    دريافت کننده‌ي مرکزي
3.    آينه‌هاي شلجمي (بشقابي يا يا استرلينک)
4.    دودکش خورشيدي
5.    استخر خورشيدي
6.    سلولهاي نوري (فتوولتاييک)
اما امروزه بيشتر با به‌کارگيري سلول‌هاي خورشيدي يا راه‌اندازي نيروگاههاي حرارتي، انرژي خورشيد را مهار مي‌کنند.
نيروگاههاي خورشيدي با هزينه‌اي بسيار کم، بدون توليد گازهاي مخرب و بدون اشتغال فضاهاي مفيد، بزودي جايگزيني کامل براي نيروگاههاي سوخت فسيلي خواهند بود. کشور ما، بر کمربند خورشيدي زمين قرار دارد و يک چهارم مساحت آن را کويرهايي با شدت تابش بيش از 5 کيلو وات ساعت به متر مربع، پوشانده است که اگر يک درصد اين مساحت براي ساخت نيروگاه خورشيدي با بازده 10 درصد به کا برود، تقريبا" 63 مليون مگا وات ساعت برق (يعني حدود 4 برابر توليد فعلي برق در کشور )توليد خواهد شد. مهم ترين فناوري هاي موجود در زمينه‌ي انرژي خورشيدي حرارتي، تمرکز انرژي خورشيدي و فتوولتاييک است. سلول‌هاي فتوولتاييک از آفتاب سوخت مي‌گيرند نه از حرارت. اين سلول‌ها که غالبا" از سيليکن نيمه‌هادي ساخته شده‌اند، نور آفتاب را مستقيما" به برق تبديل مي‌کنند.ساده‌ترين سلول‌هاي فتوولتاييک نيروي مورد نياز ساعتهاي مچي و ماشين حساب‌ها را تامين مي‌کنند. در فرآيند فتوولتاييک، ذرات نور که فوتون نام داشته، به داخل سلول‌ها نفوذ کرده و با آزاد کردن الکترون از اتم‌هاي سيليکن جريان الکتريکي توليد مي‌کنند.تا زماني که تابش نور خورشيد به داخل سلول ادامه يابد  الکتريسيته توليد مي‌شود. اين سلول‌ها الکترون‌هاي خود را مانند باتري‌ها تمام نمي‌کنند، آنها مبدل‌هايي بوده که يک نوع انرژي (خورشيدي) را به نوعي ديگر (جريان الکترونها)تبديل مي‌کند

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ