درباره انرژی خورشیدی (یاهو)

انرژي خورشيدي و سلولهاي خورشيدي امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که بيش از آنچه ما ظاهرا تشخيص مي دهيم با يکديگر ارتباط دارند. از يک طرف جوامع صنعتي و همچنين شهرهاي بزرگ با مشکل آلودگي محيط زيست مواجهند و از طرف ديگر مشاهده مي شود که مواد اوليه و سوخت مورد نياز همين ماشينها با شتاب روز افزون در حال اتمام است. اثرات مصرف بالاي انرژِي در زمين و آب و هوا آشکارا مشخص مي باشد و ما تنها راه حل را در پايين آوردن ميزان مصرف انرژي مي دانيم ,حال آنکه اين امر نمي تواند به طور موثر ادامه داشته باشد.توجه و توصل به انرژي اتمي به عنوان جانشيني براي سوختهاي فسيلي نيز چندان موفقيت آميز نبوده است. صرف هزينه هاي سنگين و همچنين تشعشعات خطر ناکي که از نيروگاههاي اتمي در فضا پخش شده ,نتيجه مثبتي نداشته است و اگر يکي از اين نيروگاهها منفجر شود زيانهاي فراوان و جبران ناپذيري به بار خواهد آورد.به علاوه به مشکل اساسي که در مورد مواد سوختي نظير نفت ,گاز و زغال سنگ داشتيم بر مي خوريم بدين معني که معادن اورانيم که سوخت اين نيروگاهها را تامين مي کند منابع محدودي هستند و روزي خواهد رسيد که اين ذخاير پايان خواهد يافت و ماده اي که جايگزين آن شود وجود نخواهد داشت. انرژي خورشيدي : خورشيد به عنوان يک منبع بي پايان انرژي مي تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژي و محيط زيست باشد.انرژي بدون خطر ...اين انرژي که به زمين مي تابد هزاران بار بيشتر از آنچه که ما نياز داريم و مصرف مي کنيم ,مي باشد.حتي نور کمي که از پنجره به اتاق ميتابد داراي انرژي بيشتري از سيم برقي است که به داخل اتاق کشيده شده است. از انرژي خورشيدي مي توان استفاده هاي مهم و کاملا مفيد, به عنوان يک انرژي تميز و قابل دسترس در همه جا استفاده کرد. اما از نور خورشيد به طور مستقيم نمي توان به جاي سوخت هاي فسيلي بهره برد بلکه بايد دستگاههايي ساخته شود که بتوانند انرژي تابشي خورشيد را به انرژي قابل استفاده نظير انرژي مکانيکي, حرارتي الکتريسيته و ...تبديل کنند. مصارف انرژي خورشيدي : 1) گرم کننده ها مثل آبگرمکن خورشيدي که براي گرماي خانه ها و کوره هاي خوشيدي که براي ذوب فلزات حتي با دماي بالا نظير آهن استفاده مي شود و دمايي تا حدود 6000درجه سانتي گراد توليد مي کنند.2) دستگاههاي آب شيرين کن که توسط آينه هايي نور خورشيد را روي مخازن آب متمرکز مي کنند تا کار تبخير را انجام دهد.3) الکتريسيته خورشيدي در اين روش که نسبت به ساير روشها ارجحيت دارد.انرژي الکتريکي به سادگي قابل تبديل به ساير انرژي ها بوده و مي توان آن را ذخيره کرد.  پنل خورشيدي

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ