نصب پنل خورشیدیبراي راه اندازي و نصب پنل خورشيدي به قطعات زير نيز احتياج داريم :

پنل خورشيدي

شارژ کنترلر

باطري

اينورتر

جهت نصب پنل خورشيدي ابتدا باتري را به شارژ کنترلر نصب مي کنيم سپس پنل خورشيدي را به شارژ کنترلر نصب مي کنيم و بعد از آن خروجي DC را از فيش هاي لود شارژ کنترلر مي گيريم . نقشه نصب پنل خورشيدي بسيار ساده و آسان است و اين که يک نقشه مشخص شده براي راحتي مشتريان عزيز مي باشد .

ابتدا بايد پايه فلزي ، با زاويه 40 درجه از زمين ساخته مي شود.

پايه بايد بر روي پشت بام و سقف شيب دار قرار گيرد که ديگر سايه روي آن اشياء نباشد.

پنل خورشيدي نياز به تعمير و نگهداري دارد به دليل اين که نوعي شکننده است.

پنل خورشيدي بايد در مکاني قرار گيرد که انرژي نوراني خورشيد به صورت مستقيم به پنل خورشيدي بتابد تا بتواند برق مورد نياز را تامين کند.

پنل خورشيدي براي استفاده هميشه بر حسب وات مي باشند .

پنل خورشيدي به طور دائم و هميشگي انرژي را تامين مي کند.

نکته قابل توجه اين که پنل خورشيدي باتري ها را در طول روز توسط پنل شارژ مي شود و در شب توسط مصرف کننده.