مشاوره خرید انواع دیزل ژنراتور

 مشاوره در خرید دیزل ژنراتور به نکات ذیل توجه نمایید :

 1-گارانتی با ساعت بالا نشان دهنده ضعف شرکت فروشنده جهت توجیح می باشد و صرفاً نوشتاری می باشدو به عینه مشاهده شده که هیچ مسئولیتی را متقبل نمی شوند.

2-در خرید خود دقت فرمایید که پلاک موتور یا ژنراتور توسط اشخاص یا شرکتها فروشنده کپی نشده باشد.

3-  در اتنخاب کوپله دقت فرمایید ( کوپله یعنی اسمبل کردن دیزل با ژنراتور و گذاشتن آن بروی شاسی ).

4-همیشه دیزل ژنراتوری خریداری نمایید که از لحاظ تامین قطعات مشکلی نداشته باشد و به راحتی بتوانید آن را تعمیر نمایید.

5-توجه داشته باشید که دیزل ژنراتور  که به شما پیشنهاد داده می شود ساخت کدام کشور و کوپله کجا می باشد و باید حتما به شما ثابت شود.

6-همیشه ارتفاع از سطح دریاو دمای محیط را در نظر داشته باشید.

7-در قبال گارانتی دستگاه کارت یا برگه گارانتی دریافت نمایید.

8-از متخصص بودن فروشنده مطمئن شوید.

9-هرگز به دنبال قیمت خیلی پایین وجنس ارزان نگردید.

10-در خرید جنس دست دوم به ساعت کارکرد آن توجه نمایید.

11-اگر قصد خرید تابلو امرجنسی داشته باشید دقت فرمایید از چه کنتاکتورها و ملزوماتی استفاده می شود.نوع برد کنترل در این مسئله خیلی مهم می باشد و برندهای معروف روی قیمت تمام شده تاثیر فروانی می گذارد.

 

اهمیت کاربرد دیزل ژنراتور

تحولات به وقوع پیوسته در صنعت و شیوه های جدید استفاده از منابع نیرو و همچنین رشد اقتصادی روز افزون موجب خواهد شد که در طی 20 سال آینده تحولات اساسی در زمینه مولد برق (دیزلی ، گاز سوز) در سراسر دنیا رخ دهد .

طبق پیش بینی صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که در ایران بیش از 100 گیگاوات ظرفیت تولید انرژی برای تاٌمین تقاضای روز افزون انرژی الکتریکی و همچنین جبران انرژی مربوط به نیروگاه هایی که از رده خارج می شوند مورد نیاز می باشد امیدواریم که مفاهیم مربوط به دیزل ژنراتور و نیروگاه و تاٌمین نیرو برای ساختمان ها مطرح گردد که آغازی برای توسعه تکنولوژی مولد برق و تاٌمین انرژی الکتریکی باشد .

دیزل ژنراتور یکی از فناوری های کلیدی در زمینه برق و تاٌمین نیرو برای ساختمان ها می باشد چرا که این دیزل ژنراتور ها امکانات قابل توجهی را برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی را در اختیار دارد.

دیزل کاربرد وسیعی در کلیه زمینه های صنعت دارد و از قدیمی ترین محرک های مکانیکی به شمار می رود و از این رو تا قدرت معینی بی رقیب می باشد . اصولاً دیزل ژنزاتورها تا قدرت 2 الی 3 مگاوات و به خصوص به عنوان دیزل ژنزاتورهای اضطراری بیمارستان ها ، هتل ها و مناطقی که دارای مصرف محدود می باشد کاربرد گسترده دارد.

 

– اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ دیزل ژنراتور در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘی :

 

واﺣﺪﻫﺎي دیزل ژنراتور ﺟﺰء ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺻﻨﺎیعی ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و کارخانجات تولیدی و صنعتی میﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد مولدهای برقی (دیزل ژنراتورها ، ژنراتورهای گازسوز) در واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌتی در ﺷﺮاﻳﻂ راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  دیزل ژنراتورها ﺷﺒﻜه اصلی ﺗﻐﺬیه ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺑﻌﻬﺪه دارند ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻋﺪم ﺗﻐﺬیه آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات میﮔﺮدد.

به این دلیل و با وجود پی آمدهای قطع برق و بروز نقص در سیستم های تأمین برق و به دنبال آن وابستگی شدید فعالیت های تولیدی و صنعتی به وجود برق باعث شده تامین برق اضطراری (دیزل ژنراتور) از جمله اهداف کارخانه ها ی صنعتی و تولیدی باشد .

 

 – کاربرد دیزل ژنراتور :
با گسترش روزافزون استفاده از انرژی الکتریکــی ، امــروزه کمتــر زمیــنه ای (از زنـدگی روزمره تا فعالیت های صنعتی و خدماتی) را می توان یافت که بشدت به انرژی الکتریکی وابسته نباشد . از آنجا که همیشه احتمال بروز نقص در سیستمهای تأمین برق و به تبع آن قطع برق وجود دارد ، پیآمدهای قطع برق و بکارگیری تمهیداتی به منظور تأمین برق اضطراری قطعاً می بایست مورد مطالعه قرار گیرند.

مولدهای برق اضطراری بجز در موارد استثنائی دیزل ژنراتورها هستند . موارد کاربرد دیزل ژنراتورها دامنه وسیعی از مصارف کوچک (خانگی ، صنفی) تا مصارف عمومی و صنعتی بزرگ را در بر می گیرد

محدوده 8-30KVA برای خانه ها ، مغازه ها و دفاتر کوچک و برای مجتمع های اداری بزرگ ، کارخانه ها و مراکز صنعتی از ژنراتورهای بزرگ صنعتی تا 2000KVA استفاده می شود . رنج های تا حدود ۵ مگاوات برای ایستگاه های قدرت های کوچک استفاده می شود و ممکن است برای این کار از یک تا ۲۰ دستگاه استفاده شود . در این اندازه های بزرگ موتور و ژنراتور به صورت جداگانه به سایت می آورند و به همراه تجهیزات جانبی مونتاژ دیزل ژنراتور و وسایل مورد نیاز کار نصب را انجام می دهند.

 

برای دریافت راهنمای جامع خرید دیزل ژنراتور به سایت ما مراجعه کنید.