آیا راه اندازی نیروگاه خورشیدی کوچک اقتصادی است ؟

نصب سلول های خورشیدی برای منازل در کوتاه مدت اقتصادی نیست اما اگر به شبکه برق متصل باشد می توان گفت که یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود . در ادامه این مطلب به بحث در مورد این موضوع می پردازیم .امروزه با رشد جمعیت و افزایش نیاز به الکتریسیته و همچنین افزایش قیمت سوخت قیمت تمام شده برق نیز افزایش یافته است . ایران نیز از این مطلب مستثنی نیست ولی دولت با یارانه ای که بر روی برق می دهد هنوز قیمت این انرژی را گران نکرده است ولی در سال های اینده با توجه به اینکه شبکه برق ایران به سوی خصوصی شدن پیش می رود انتظار می رود که این انرژی نیز گران شود .پس دولت نیز برای رفع مشکل کمبود انرژی الکتریکی با تشویق مردم سعی در گسترش استفاده از انرژی خورشیدی را دارد . از جمله طرح های دولت برای تشویق مردم دادن وام 4/5 میلیون تومانی به تولید کنندگان برق خورشیدی خانگی است و همچنین خرید تضمینی برق خورشیدی به قیمت 955 تومان می باشد .اما سرمایه گذاری اولیه برای تولید انرژی خورشیدی نسبتاً زیاد است ولی با توجه به اینکه عمر پنل خورشیدی  و در کل عمر سیستم خورشیدی طولانی است ( پنل خورشیدی در حدود 25 سال و عدم استفاده از باتری ) در دراز مدت یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود. با توجه به مطالب گفته شده امروزه شاهد ان هستیم که بخش خصوصی سرمایه گذاری های کلانی برای تولید برق از انرژی خورشید کرده است .در ادامه بحث در مورد هزینه نصب یک نیروگاه خورشیدی کوچک یا نیروگاه خورشیدی خانگی می پردازیم .
هزینه نصب یک نیروگاه خورشیدی خانگی کوچک :
برای نصب یک نیروگاه خانگی کوچک که روزانه در حدود 9 کیلو وات برق تولید کند در حدود 12 میلیون تومان است اگر 4/5 میلیون تومان وام را از ان کم کنیم در حدود 7/5 میلیون تومان باید سرمایه گذار هزینه کند .
درامد این نیروگاه برابر است با :
هزار تومان 8/595 = 9 * 955 درامد روزانه
هزار تومان 257/850 = 8/595 * 30 درامد ماهانه
تومان 3.094.200 = 257/850 * 12 درامد سالانه
با این درامد ظرف مدت حدود یکسال و نیم وام پرداخت می شود و می ماند اصل سرمایه که گذاشته بودیم . اصل سرمایه نیز با احتساب تورم سالانه 10% که به قیمت فروش اضافه می شود حدود 2 سال طول می کشد که بر گردد .
پس در کل برای بازگشت کل سرمایه در حدود 3.5 سال زمان نیاز است .
اگر این پول را در بانک سرمایه گذاری کنیم و با نرخ سود فعلی پس از چهار سال پول ما دو برابر می شود یعنی 7 میلیون تومان سرمایه ما می شود 14 میلیون تومان .
اگر این پول را برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی سرمایه گذاری کنیم در حدود 3/5 سال طول می کشد تا سرمایه ما باز گردد و با احتساب نرخ توم 1/5 سال طول می کشد که سودی که بانک به ما می دهد بر گردد . یعنی پس از 5 سال سرمایه ما 14 میلیون تومان می شود .
حال اگر این 14 میلیون تومان را در بانک قرار دهیم ماهانه با سود 19% در حدود 220 هزار تومان به ما سود می دهد ولی نیروگاه خورشیدی در حدود 450 هزار تومان ماهانه به ما سود می دهد .
مهمترین مزیت های نصب نیروگاه خورشیدی بر روی بام خانه ها یا کارگاه ها :
1-با توجه به اینکه این نیروگاه ها بر روی پشت بام نصب می شوند و به نوعی پشت بام ها در خانه ها بلا استفاده هستند نیازی به تامین مکان برای نصب نیست و در هزینه ها صرفه جویی می شود .
2- عدم داشتن سر و صدا و الودگی های محیطی
3- قابلیت راه اندازی با هر سرمایه ای ( از سرمایه های در حد چند میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان )
4- قابلیت نصب در همه ی مکان ها