آیا راه اندازی نیروگاه خورشیدی کوچک اقتصادی است ؟

نصب سلول هاي خورشيدي براي منازل در کوتاه مدت اقتصادي نيست اما اگر به شبکه برق متصل باشد مي توان گفت که يک سرمايه گذاري خوب محسوب مي شود . در ادامه اين مطلب به بحث در مورد اين موضوع مي پردازيم .امروزه با رشد جمعيت و افزايش نياز به الکتريسيته و همچنين افزايش قيمت سوخت قيمت تمام شده برق نيز افزايش يافته است . ايران نيز از اين مطلب مستثني نيست ولي دولت با يارانه اي که بر روي برق مي دهد هنوز قيمت اين انرژي را گران نکرده است ولي در سال هاي اينده با توجه به اينکه شبکه برق ايران به سوي خصوصي شدن پيش مي رود انتظار مي رود که اين انرژي نيز گران شود .پس دولت نيز براي رفع مشکل کمبود انرژي الکتريکي با تشويق مردم سعي در گسترش استفاده از انرژي خورشيدي را دارد . از جمله طرح هاي دولت براي تشويق مردم دادن وام 4/5 ميليون توماني به توليد کنندگان برق خورشيدي خانگي است و همچنين خريد تضميني برق خورشيدي به قيمت 955 تومان مي باشد .اما سرمايه گذاري اوليه براي توليد انرژي خورشيدي نسبتاً زياد است ولي با توجه به اينکه عمر پنل خورشيدي  و در کل عمر سيستم خورشيدي طولاني است ( پنل خورشيدي در حدود 25 سال و عدم استفاده از باتري ) در دراز مدت يک سرمايه گذاري خوب محسوب مي شود. با توجه به مطالب گفته شده امروزه شاهد ان هستيم که بخش خصوصي سرمايه گذاري هاي کلاني براي توليد برق از انرژي خورشيد کرده است .در ادامه بحث در مورد هزينه نصب يک نيروگاه خورشيدي کوچک يا نيروگاه خورشيدي خانگي مي پردازيم .
هزينه نصب يک نيروگاه خورشيدي خانگي کوچک :
براي نصب يک نيروگاه خانگي کوچک که روزانه در حدود 9 کيلو وات برق توليد کند در حدود 12 ميليون تومان است اگر 4/5 ميليون تومان وام را از ان کم کنيم در حدود 7/5 ميليون تومان بايد سرمايه گذار هزينه کند .
درامد اين نيروگاه برابر است با :
هزار تومان 8/595 = 9 * 955 درامد روزانه
هزار تومان 257/850 = 8/595 * 30 درامد ماهانه
تومان 3.094.200 = 257/850 * 12 درامد سالانه
با اين درامد ظرف مدت حدود يکسال و نيم وام پرداخت مي شود و مي ماند اصل سرمايه که گذاشته بوديم . اصل سرمايه نيز با احتساب تورم سالانه 10% که به قيمت فروش اضافه مي شود حدود 2 سال طول مي کشد که بر گردد .
پس در کل براي بازگشت کل سرمايه در حدود 3.5 سال زمان نياز است .
اگر اين پول را در بانک سرمايه گذاري کنيم و با نرخ سود فعلي پس از چهار سال پول ما دو برابر مي شود يعني 7 ميليون تومان سرمايه ما مي شود 14 ميليون تومان .
اگر اين پول را براي راه اندازي نيروگاه خورشيدي سرمايه گذاري کنيم در حدود 3/5 سال طول مي کشد تا سرمايه ما باز گردد و با احتساب نرخ توم 1/5 سال طول مي کشد که سودي که بانک به ما مي دهد بر گردد . يعني پس از 5 سال سرمايه ما 14 ميليون تومان مي شود .
حال اگر اين 14 ميليون تومان را در بانک قرار دهيم ماهانه با سود 19% در حدود 220 هزار تومان به ما سود مي دهد ولي نيروگاه خورشيدي در حدود 450 هزار تومان ماهانه به ما سود مي دهد .
مهمترين مزيت هاي نصب نيروگاه خورشيدي بر روي بام خانه ها يا کارگاه ها :
1-با توجه به اينکه اين نيروگاه ها بر روي پشت بام نصب مي شوند و به نوعي پشت بام ها در خانه ها بلا استفاده هستند نيازي به تامين مکان براي نصب نيست و در هزينه ها صرفه جويي مي شود .
2- عدم داشتن سر و صدا و الودگي هاي محيطي
3- قابليت راه اندازي با هر سرمايه اي ( از سرمايه هاي در حد چند ميليون تومان تا چند صد ميليون تومان )
4- قابليت نصب در همه ي مکان ها