اجزا اصلی یک دیگ بخار

ديگ بخار از سري بويلرهاي پرکاربرد مي باشد گه جهت توليد بخار مورد استفاده قرار مي گيرد اين محصول در صنعت کابردهاي زيادي دارا مي باشد
در قديم ديگ هاي بخار از مخازن استوانه اي فلزي ساخته مي شدند که به وسيله ميخ پرچ به يکديگر متصل مي گرديدند وليکن با پيشرفت تکنولوژي و امکان اتصال ورق هاي فلزي به روش جوشکاري ساخت اين بويلر وارد مرحله جديدي گرديد

اجزا اصلي يک ديگ بخار امروزي شامل موارد ذيل است:
*-پوسته يا بدنه ديگ بخار
*-کوره هاي اصلي و فرعي
*-اتصالات و نازل هاي ديگ بخار
*-تجهيزات و لوازم ديگ بخار