دانستنیهای برق خورشیدی

خورشيد به عنوان يک منبع بي پايان انرژي مي تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژي و محيط زيست باشد.انرژي بدون خطر ...اين انرژي که به زمين مي تابد هزاران بار بيشتر از انچه که ما نياز داريم و مصرف مي کنيم ,مي باشد.حتي نور کمي که از پنجره به اتاق ميتابد داراي انرژي بيشتري از سيم برقي است که به داخل اتاق کشيده شده است.از انرژي خورشيدي مي توان استفاده هاي مهم و کاملا مفيد, به عنوان يک انرژي تميز و قابل دسترس در همه جا استفاده کرد. اما از نور خورشيد به طور مستقيم نمي توان به جاي سوخت هاي فسيلي بهره برد بلکه بايد دستگاههايي ساخته شود که بتوانند انرژي تابشي خورشيد را به انرژي قابل استفاده نظير انرژي مکانيکي, حرارتي الکتريسيته و ...تبديل کنند.

مصارف انرژي خورشيدي :

1)گرم کننده ها مثل ابگرمکن خورشيدي که براي گرماي خانه ها و کوره هاي خوشيدي که براي ذوب فلزات حتي با دماي بالا نظير اهن استفاده مي شود و دمايي تا حدود 6000درجه سانتي گراد توليد مي کنند.
2)دستگاههاي اب شيرين کن که توسط اينه هايي نور خورشيد را روي مخازن اب متمرکز مي کنند تا کار تبخير را انجام دهد.
3)الکتريسيته خورشيدي در اين روش که نسبت به ساير روشها ارجحيت دارد.انرژي الکتريکي به سادگي قابل تبديل به ساير انرژي ها بوده و مي توان ان را ذخيره کرد.

طريقه دريافت الکتريسيته از انرژي خورشيدي :

1) نيروگاه هاي حرارتي که حرارت لازم توسط اينه هايي که نور خورشيد را روي ديگ بخار متمرکز ميکنند, توليد ميشود.
2} اثر فتوولتايي:در اين روش انرژي تابشي مستقيما به انرژي الکتريکي تبديل ميشود.قطعاتي که اثر فتوولتايي از خود نشان ميدهند به سلول خورشيدي معروفند .
و در حال حاظر بيشترين استفاده از انرژي خورشيدي با اين روش است.در برخي کشورها نيروگاه هاي فتوولتائيک ساخته شده که براي توليد برق است.اما بيشترين استفاده از سلولهاي خورشيدي در نيروگاه(( فتو ولتائيک50مگاواتي جزيره کرت يونان))است.

اساس کار سلولهاي خورشيدي :

پنل خورشيدي عبارت از قطعات نيمرسانايي هستند که انرژي تابشي خورشيد را به انرژي الکتريکي تبديل ميکنند.رسانندگي اين مواد به طور کلي به دما ,روشنايي ,ميدان مغناطيسي و مقدار دقيق ناخالصي موجود در نيم رسانا بستگي دارد.
از ويژگي هاي سلولهاي خورشيدي ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
جاي زيادي اشغال نمي کنند .قسمت متحرک ندارند .بازده انها با تغييرات دمايي محيط تغييرات چنداني نمي کنند.نسبتا به سادگي نصب مي شوند.به راحتي با سيستمهاي به کار رفته در ساختمان جور مي شوند. همچنين از اشکالات سلولهاي خوشيدي مي توان به توليد وسايل فتوولتائيک که هزينه زيادي دارد و چگالي انرژي تابشي که بسيار کم است اشاره کرد که در فصول مختلف و ساعات متفاوت شبانه روز تغيير مي کند که بايد ذخيره شود و همين موضوع بسيار هزينه بر است.

کاربردهاي سلولهاي خوشيدي :

1)تامين نيروي حرکتي ماهواره ها و سفينه هاي فضايي
2)تامين انرژي لازم دستگاهايي که نياز به ولتاژهاي کمتري دارند مثل ماشين حساب و ساعت
3)تهيه برق شهر توسط نيروگاههاي فتوولتائيک
4)تامين نيروي لازم براي حرکت خودروها و قايقهاي کوچک

علاوه بر اينها
دانشمندان سلول خورشيدي زيستي توليد مي کنند  .دانشمندان با هدف کاهش هزينه هاي توليد سلول هاي خورشيدي رو به استفاده از فناوري زيستي در اين فرآيند آورده اند. مولکولهاي فعال جاذب نور به مولکولهاي پپتيدي متصل مي شوند که مي توانند به نانوسيم هاي اکسيد روي بر روي لايه اي نيمه هادي بچسبند.کل سيستم در ادامه در يک پليمر شفاف و با هدف مورد حفاظت قرار گرفتن پوشيده مي شود. دراين سيستم با برانگيخته شدن الکترون ها در سطوح بالاتري از انرژي، انرژي مورد نظر توليد مي شود.