کانتینر و مزایای آن

اصولا يک کانتينر به معناي يک ظرف اعم از يک جعبه، کيسه، سبد يا ساير چيزها است که مي‌تواند کالاها يا بسته هاي کالا را براي اهداف يکساني نگاهداري کند. البته به محض اينکه اين واژه در اين مقوله جديد حمل و نقل دريايي و حمل و نقل چند نوعه به کار رفت، استاندارد کردن تعريف آن اجتناب ناپذير شد. بدين ترتيب شکل، اندازه و ويژگي‌هاي مادي کانتينرها به صورت استاندارد در آمد.

تعريف کانتينر در کنوانسيون بين المللي کانتينرهاي ايمن(CSC)

کانتينر يعني رکني از تجهيزات حمل و نقل که داراي ويژگي هاي زير باشد:

الف- ثابت و پايدار  و در نتيجه به اندازه کافي محکم که مناسب کاربرد مداوم باشد.

ب- داري طراحي ويژه براي تسهيل حمل و نقل کالا از طريق يک نوع يا انواع حمل و نقل بدون بارگيري مجدد ميان راهي باشد.

پ- دارا بودن طراحي که با پيش بيني بست هايي در گوشه ها باعث محفوظ و محکم نگاه داشتن و/يا حمل و نقل آسان مي گردد.

ت- داراي اندازه اي که فضاي محصور به وسيله چهارگوشه پائيني بيروني به يکي از دو ترتيب زير باشد:

1- دست کم 14 مترمربع (150 فوت مربع) يا

2- دست کم 7 متر مربع (75 فوت مربع) چنانچه بستهاي گوشه بالائي بر روي آن نصب شده باشد.

 

تعريف I.S.O از كانتينر

از نظر سازمان جهاني استاندارد ( I.S.O ) كانتينر مي‌بايست شرايط ذيل را دارا باشد :

1- استحكام لازم براي چندين بار استفاده در زنجيره حمل و نقل را داشته باشد.

2- بسهولت در شيوه‌هاي مختلف حمل و نقل ( زميني ، دريائي ) قابل استفاده باشد .

3- طراحي ساخت آن بگونه‌اي باشد كه با وسايل و ادوات استاندارد تخليه وبارگيري ، قابليت جابجائي و حمل داشته باشد .

4- طراحي فضاي داخلي آن بگونه‌اي باشد كه قابليت مهار و بسته‌بندي كالا ، بسهولت امكانپذير باشد .

5- حداقل حجم داخلي آن 3/35 فوت مكعب ( يكمتر مكعب ) باشد .

6- داراي خاصيت نفوذ ناپذيري آب و جلوگيري از تاثيرات بد آب و هوائي بداخل آن گردد .

7- بايد داراي دريچه‌اي باشد كه بتوان در هنگام حمل و نقل بين‌المللي بوسيله گمرك مهر و موم گردد .
 

اميتازات استفاده از كانتينر

مزاياي استفاده از كانتينر در صنعت حمل و نقل بشرح ذيل است :

1- كاهش زمان توقف كشتيها در بنادر

 2- افزايش ميزان زمان بهره‌برداري از كشتي

 3- صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي بسته‌بندي كالا

4- كاهش هزينه‌‌هاي حمل و نقل زميني( كاميون  قطار)                                                                                                                                                     

5 - كاهش هزينه‌ حمل از مبدا تا مقصد

6- كاهش ضايعات وارده بر كالا

7- جلو گيري از سرقت كالا

 8-  كاهش هزينه بيمه

9-  كاهش تشريفات گمركي

10-  افزايش بهره‌ وري از امكانات و باراندازهاي بندري