افتادن سایه بر روی پنل خورشیدی

زمانی که می خواهید محل قرار گرفتن پنل خورشیدی  را انتخاب کنید باید به این نکته توجه داشته باشید که زمان حداکثری نور خورشید ( معمولاً 9 صبح تا 4 بعد از ظهر ) نباید سایه ای بر روی پنل بیافتد زیرا راندمان پنل را کاهش می دهد یا حتی ممکن است به پنل اسیب برساند . اکثر شرکت ها برای جلوگیری از این مشکل در هنگام ساخت پنل ها از تعدادی دیود استفاده می کنند که خود این دیودها توان را کاهش می دهند . در اثر افتادن سایه بر روی پنل در زمانی که سایه از روی پنل خارج یا وارد می شود میزان نور در لبه ی بین سایه و نور بیشتر می شود و این بعلت شکست نور است که به ان اثر لبه می گوییم .این میزان نور بیشتر شده باعث تولید زیاد الکتریسیته برای یک لحظه می شود که می تواند به سیستم اسیب برساند البته با استفاده از شارژ کنترلر می تواند جلوی اسیب دیدن سیستم را بگیرد . برای مشاهده اثر لبه ابر می توانید به بخش فیلم های اموزشیمراجعه کنید .
ملاحضات دما و باد در پنل ها :
همانطور که قبلا بحث شد شما باید پنل را در مکانی نصب کنید که بیشترین تابش نور خورشید را داشته باشد تا بیشترین توان را جذب کنید ولی این کار یک مشکل دارد و ان هم تولید گرما است . بدلیل اینکه هر چقدر دما بیشتر شود کارایی پنل خورشیدی کمتر می شود . پس باید در طراحی نصب پنل های خورشیدی حفره هایی را برای گردش هوا تعبیه کرد (در صورت استفاده از چند پنل ) . مساله دیگر که با قرار دادن حفره هایی دربین پنل ها تا حدود رفع می شود مقاومت در برابر باد است. زیرا در بادهای شدید امکان اسیب رسیدن به پنل وجود دارد. قرار دادن حفره در پنل ها فقط برای زمانی است که ما خودمان می خواهیم یک پنل بسازیم چون بیشتر شرکت های سازنده پنل، بدلیل بزرگتر شدن پنل و مسائل دیگر حفره ای در پنل قرار نمی دهند.
انواع روش های نصب پنل های خورشیدی :
پنل های ثابت :
این روش ارزان ترین روش نصب پنل خورشیدی  است . در این روش پنل خورشیدی را در بهترین حالت نصب می کنیم . بهترین حالت در نیمکره شمالی معمولاً بطرف جنوب است البته جنوب جغرافیایی نه جنوب مغناطیسی و بهترین شیبنصب برای این حالت را می توانید از قسمت شیب نصب پنل خورشیدی ملاحضه کنید.
البته این اعدادی که در قسمت شیب نصب پنل خورشیدی وجود دارد برای دقت زیاد است و تا حدودی صرفاً برای دانستن شماست و در عمل استفاده نمی شود چون با تغییر چند زاویه تغییرات زیادی در توان خروجی شاهد نیستیم پس در حالت کلی زاویه نصب پنل های خورشیدی ثابت 30 درجه در نظر می گیریم .
پنل های متغییر :
این پنل ها همانطور که از اسمشان مشخص است زاویه انها نسبت به خورشید بسته به فصول سال تغییر می کند . میانگین بازده این پنل هایی که به این روش نصب می شوند در حدود 20% بیشتر از پنل های مکان ثابت است .
پنل های دنبال کننده خورشید :
این نوع پنل ها خورشید را در طول روز دنبال می کنند تا بیشترین تابش خورشید را جذب کنند . دنبال کننده های یک جهته خورشید ، فقط از شرق به غرب حرکت می کنند . ولی دنبال کننده های دو جهته خورشید ، علاوه بر تغییرات از شرق به غرب در فصول متفاوت سال هم تغییرات شمالی و جنوبی دارند .
باید این را اذعان کرد که پنل های دنبال کننده خورشید بیشترین بازده را دارند بازده این پنل ها در حدود 15 تا 30 درصد است بیشتر می شود . ولی با توجه به هزینه نصب این نوع پنل ها برای مصارف خانگی و صنعتی توجیه اقتصادی ندارد . زیرا برای بیشتر کردن 15 تا 30 درصد توان می توان از تعداد بیشتر پنل های ثابت استفاده کرد که هزینه این کار حدود 60 درصد ارزانتر تمام می شود . این پنل ها معمولاً در مکان هایی که محدودیت هایی فضایی ، وزنی و … وجود دارد مانند فضاپیماها نصب می شود .
طراحی تعداد و توان پنل بر اساس میزان نور خورشید :
با توجه به اینکه نور خورشید در مناطق مختلف زمین متفاوت است پس برای محاسبه میزان توان دریافتی از پنل ها باید میزان تابش نور خورشید در منطقه ای که پنل در ان نصب می شود را داشت تا بتوان محاسبات درستی انجام داد .