نصب پنل خورشیدیبرای راه اندازی و نصب پنل خورشیدی به قطعات زیر نیز احتیاج داریم :

پنل خورشیدی

شارژ کنترلر

باطری

اینورتر

جهت نصب پنل خورشیدی ابتدا باتری را به شارژ کنترلر نصب می کنیم سپس پنل خورشیدی را به شارژ کنترلر نصب می کنیم و بعد از آن خروجی DC را از فیش های لود شارژ کنترلر می گیریم . نقشه نصب پنل خورشیدی بسیار ساده و آسان است و این که یک نقشه مشخص شده برای راحتی مشتریان عزیز می باشد .

ابتدا باید پایه فلزی ، با زاویه 40 درجه از زمین ساخته می شود.

پایه باید بر روی پشت بام و سقف شیب دار قرار گیرد که دیگر سایه روی آن اشیاء نباشد.

پنل خورشیدی نیاز به تعمیر و نگهداری دارد به دلیل این که نوعی شکننده است.

پنل خورشیدی باید در مکانی قرار گیرد که انرژی نورانی خورشید به صورت مستقیم به پنل خورشیدی بتابد تا بتواند برق مورد نیاز را تامین کند.

پنل خورشیدی برای استفاده همیشه بر حسب وات می باشند .

پنل خورشیدی به طور دائم و همیشگی انرژی را تامین می کند.

نکته قابل توجه این که پنل خورشیدی باتری ها را در طول روز توسط پنل شارژ می شود و در شب توسط مصرف کننده.