دیود و پل دیود ژنراتور در دیزل ژنراتور چه کاربردی دارد؟

دیود و پل دیود ژنراتور ((DIODE BRIDGE GENERATOR)) یکی از قسمت های اصلی دیزل ژنراتور محسوب می شود که ولتاژ خروجی ژنراتور راه انداز یا همان EXITER GENERATOR را از حالت AC به حالت DC تبدبل می کند. در واقع شش عدد دیود موجود در پل دیودی(دیود و پل دیود ژنراتور یا به صورت دیودهای تکی به تعداد شش عدد است و یا به صورت دو نیم حلال که یکی مجموعه آند و یک مجموعه کاتد را تشکیل می دهد) به صورت یکسو کننده تمام پل (هر دو بخش موج سینوسی)) را یکسو می کنند بنابراین هر دو دیود یک یکسو کننده تمام موج را تشکیل می دهند، حال اگر یکی از این دیودها دچار مشکل شود نتیجه کاهش جریان تحریک رتور ژنراتور ((آرمیچر ژنراتور)) می شود، حال اگر AVR ژنراتور که وظیفه تنظیم و رگوله کردن ولتاژ خروجی ژنراتور را دارد از انعطاف مناسبی برخوردار باشد، Open Circuit ((مدار باز))شدن دیود(( سوختن دیود)) در عملکرد ژنراتور مشخص نمی گردد. اما اگر منعطف نباشد مشکلات فوق رخ می دهد. لذا در صورت بروز اینگونه مشکلات به جای تعویض بیمورد ولتاژ رگولاتور ژنراتور((AVR ژنراتور)) دیود و پل دیود ژنراتور را با توجه به آند و کاتد آنها حتما چک کنید.

هر گاه با مشکلاتی از قبیل:

ولتاژ ژنراتور کمتر از حد مطلوب است اما رگولاتور ولتاز ژنراتور (AVR) سالم است؟

دیزل ژنراتور روشن می شود اما ولتاژ ژنراتور صفر است؟

دیزل ژنراتور روشن می شود اما ولتاژ تکفاز کمتر از210 ولت است؟

ولتاژ ژنراتور تنظیم نمی شود.؟ (به عبارت دیگر یکی یا دو و یا هر سه فاز ژنراتور ولـتاژی که دراند به صورتی که ولتاژ فاز به فاز  کمتر از 380 ولت دارند)
مواجه شدید مشکل اصلی از دیود و پل دیود ژنراتور است.