وسایل کمکی دیگهای بخار

کنترل کننده مدوله فشار: اين دستگاه فشارهاي گوناگون ديگ بخار را اندازه گيري مي کند. تغيير حالات فشار انبساطي يا انقباضي باعث حرکت عقربه روي سيم پيچ پتانسيومتري مي گردد. و در وضعيت هاي مختلف بر حسب نياز ديگ و شعله ضروري هوا لازم و سوخت ضروري را جهت احتراق مشعل تعبيه مي کند.
تنظيم دستگاه کنترل فشار: پيچ تنظيم را تا قرار دادن عقربه متحرک در مقابل عدد دلخواه در روي صفحه انديکاتور جهت تنظيم فشار قابل تنظيم است. فشار به اندازه حد تنظيم شده در مدوله تغير خواهد نمود. در صورت نياز بايد فشار تنظيم شده در روي ديگ را بوسيله پتانسيومتر، با مانومتر اندازه گيري کرده و در صورت لازم تصحيح شود.
توجه: در صورت کمبود دامنه نوسان حد تنظيم شده فشار سيستم پايدار خواهد بود. براي رفع عيب در صورت امکان دامنه نوسان را زيادتر مي کنيم تا سيستم پايدار تر شود.
کليد حد فشاري: روي ديگ بخار يک عدد کليد حد فشاري نصب شده است. کليد حد فشاري داراي ميکروسوئيچي است که مدار را بصورت خودکار با بالا رفتن فشار قطع و با پائين آمدن آن وصل مي نمايد. اين کليد حد فشاري قابل تنظيم است.
1- فشار دلخواه را در روي صفحه اصلي (نشان دهنده فشار ) انتخاب مي کنيم.
2- دامنه نوسان را براي نقطه دلخواه قطع فشار تنظيم مي کنيم.
قرار دادن حد فشار در انديکاتور اصلي: پيچ تنظيم فشار را بوسيله پيچ گشتي چرخانده تا عقربه نشان دهنده فشار در روي صفحه مربوطه عدد مورد نياز را نشان بدهد.
فشار دامنه نوسان نقطه ايست که در آن نقطه مدار قطع يا وصل شده و بوسيله پيچ تنظيم مربوطه تنظيم مي گردد.
کنترل کننده هاي سطح آب: دو نوع کنترل کننده سطح آب در هر ديگ بخاري نصب مي گردد. با يکي از کنترل کننده ها پمپ تغذيه کار مي کند و نيز در اولين مرحله کمبود سطح آب مشعل را خاموش مي سازد. کنترل کننده ثانويه مثل يک کنترل کننده مستقل در دومين مرحله کمبود سطح آب عمل مي کند. کنترل کننده پمپ تغذيه و نخستين مرحله کمبود سطح آب و اعلام خطر، پمپ تغذيه ديگ هاي بخار با قدرت 48000 پاند در ساعت يا 150/8 کيلوگرم و بيشتر با سيستم مدوله (کنترل سطح آب) کنترل مي شود.
براي ديگ ها با قدرت 1500 پاند در ساعت يا 6800 کيلوگرم در ساعت پمپ تغذيه بوسيله کنترل دوبله (dmal control) کنترل مي گردد.
کنترل مدوله سطح آب: اين کنترل کننده جهت جبران کمبود سطح آب متناسب با بخار توليدي طراحي شده است و بر حسب بار حرارتي موجود کمبود سطح آب ديگ را برطرف مي کند. کنترل کننده سطح آب از سه قسمت زير تشکيل شده است.
1- شناور: که در روي سطح آب ديگ در سطح بخاري مورد نياز نصب مي شود.
2- شير کنترل مدوله: يک عدد شير کنترل مدوله آب تغذيه در مدار آب تغذيه جهت رفع کمبود آب ديگ نصب مي گردد.
3- جعبه کنترل: يک عدد جعبه کنترل در روي بدنه سطح منبع نصب شده است.
محفظه شناور: محفظه شناور شامل يک شناور و ميله آهني محرک است. ميله محرک درون لوله ضدزنگ بطور آزاد در سمت بالا و پائين حول کوئيل حرکت مي کند. حساسيت القائي کوئيل با حرکت ميله فلوتر باعث جبران کمبود سطح آب ديگ مي گردد.
شير کنترل مدوله: شير مدوله با يک محرک و کوئيل حساس نصب شده است. ضريب القائي حساسيت کوئيل بوسيله حرکت هرزگرد شير کنترل مدوله تغيير مي کند. جريان آب تغذيه ورودي به ديگ بخار بوسيله سرپوش پيستون گازي شير مدوله کنترل مي شود. که بوسيله دو عدد شير برقي نصب شده در شير مدوله تحريک مي گردد.
شير برقي ورودي آب را در خط تغذيه مي پذيرد و سپس در سيلندر فشرده و پيستون کاهش دهنده شير مدوله را باز مي کند. شير برقي تخليه آب را از سيلندر پيستون آزاد کرده (يک کمک فنر موجود ) باز شدن شير مدوله را افزايش مي دهد. شير مدوله وقتيکه هر دو شير برقي بسته باشند به طريق هيدروليکي بسته مي شود. جعبه کنترل جعبه کنترل شامل يک مدار چاپي و بلوک ترمينال ها ورودي وسايل زير مي باشد.
1- شير هاي برقي.
2- کوئل هاي حساس.
3- اولين آلارم کمبود سطح آب.
4- اتصالات قطع مشعل به علت کمبود سطح آب .
جعبه کنترل اعمال مختلف در تعادل بين کوئل القائي و شير کوئل و نيز سيگنال جاي متناسب جهت باز شدن شير را انجام مي دهد.
بالا آمدن سطح آب در داخل ديگ (کاهش نسبت تبخير): با بالا آمدن فلوتر تحريک کننده ميله فلوتر ضريب القائي کوئل را عوض مي کند. جعبه کنترل تعويض ضريب القائي را حس کرده و شير برقي ورودي راباز مي کند (شير برقي تخليه به حالت بسته باقي مي ماند). سپس شير برقي ورودي فشار پمپ تغذيه را سري پيستون باز کرده و سرپوش شير مدوله را به طرف پائين مي راند و با اين عمل آب ورودي ديگ کم مي شود. بسته شدن شير مدوله تا تساوي ضريب القائي کوئيل با ضريب القائي کوئيل ادامه پيدا مي کند. جعبه کنترل، شير برقي ورودي را بسته و قفل شير مدوله را در حالت جديد مي بندد يا با بالا رفتن سطح آب اعمال فوق تکرار مي شود. شير مدوله با کمترين توقف به نسبت بخار تبخير شده باز مي شود.
پائين آمدن سطح آب در داخل ديگ بخار (افزايش نسبت تبخير): بر عکس مراحل فوق شير برقي خروجي باز مي شود و فشار هيدروليک پيستون شير مدوله را باز کرده و جريان آب به داخل ديگ هدايت مي شود. گاهي به علت کمبود سطح آب کنتاکتي در جعبه کنترل بوجود مي آيد که آلارم کمبود سطح آب روشن و مشعل خاموش مي گردد.
در کنترل کننده مدوله دو عدد شير سوزني که قادر است به طور مستقل با شير برقي کارکند نصب شده است. چنانچه ديگ در حالت دستي کار کند شير کنترل اضطراري تماماً باز مي شود.
کنترل کننده دوتائي سطح آب: کنترل کننده دوتائي سطح آب شامل دو عدد پرينت سوئيچ و آهنرباي کمکي دائمي انتهاي ميله فلوتر است. غلاف هاي عمودي داخل لوله ضد زنگ بودن خاصيت آهنربائي است. با عبور عمودي فلوتر در جهت بالا و پائين بوسيله آهنرباي يونيت سوئيچ ها روي ميله هاي نگهدارنده نصب شده که در مجاورت لوله مرکزي قرار گرفته اند و داراي يک جفت کنتاکت هستند که بصورت ضربه اي کار مي کنند و بوسيله نيروي عکس العمل بين آهنرباي دوم و سوم بکار مي افتد.
وقتيکه شناور به طرف پائين حرکت مي کند يونيت سوئيچ اولي موتور پمپ تغذيه را روشن مي نمايد. زمانيکه جهت حرکت شناور عوض مي شود و به طرف بالا حرکت مي کند موتور پمپ آب تغذيه خاموش مي کند. در اين طريق سطح آب ديگ بخار حدود حد نرمال نگه داشته مي شود.
دومين يونيت سوئيچ در اولين آلارم کمبود سطح آب بکار مي افتد و با رخ دادن حالت کمبود سطح آب در داخل ديگ بخار مشعل را خاموش مي کند.
کنترل کننده سطح آب خيلي کم: ديگ بخار به کنترل کننده سطح آب خيلي کم مجهز است. اين کنترل کننده شبيه کنترل کننده دوتائي فوق الدکر بوده و فقط حاوي يک عدد يونيت سوئيچ است. وقتي حالت کمبود خيلي کم سطح آب رخ دهد مدار مشعل بوسيله اين دستگاه قطع شده و آلارم مربوطه روشن مي شود. مشعل فقط در صورت نرمال شدن سطح آب با چرخاندن کليد رفع خطر (reset) در روي تابلو کنترل روشن خواهد شد.
پمپ هاي تغذيه: پمپ هاي استاندارد که در روي ديگ هاي بخار به قدرت (3150- 1590) کيلوگرم در ساعت يا (35000- 6590) پاند در ساعت نصب مي شود.
پمپ تغذيه بطور چند مرحله اي گريز از مرکز با عمر طولاني با دوام قابل اعتماد با کار ملايم و کم صدا طراحي شده است. پمپ هاي تغذيه با ساختمان عمودي با گشتاور مستقيم و فلانچ مربوطه نصب شده اند و الکتروموتور آن ضد آب است. پمپ ها در اندازه هاي مختلف براي ديگ ها با قدرت ها و فشار هاي گوناگون ساخته مي شوند. جهت کسب اطلاعات بيشتر به کاتالوک پمپ ها رجوع کنيد.
پمپ ها تغذيه خودپرشو نيستند . بايد با چرخاندن فلنچ آنها بوسيله دست درون آنها را کاملاً پر کرده تا آب تازه از آن خارج شود.
توجه: نبايستي پمپ تغذيه را بدون پر کردن راه اندازي کرد.
اگر ديگ بطور خودکار خاموش و پس از مدتي روشن شود بايستي يک عدد شير ضدمکشي در مسير خط تغذيه نصب شود که در غير اين صورت با کم شدن فشار ديگ آب مخزن تغذيه به داخل ديگ نفوذ کرده و لوله ها پر آب و بخار مي شوند. با نصب يک عدد شير ضد مکشي در مسير پمپ تغذيه ممکن است قدرت پمپ تغذيه جهت تزريق آب به داخل ديگ کم شود.
وقتيکه سيستم تغذيه آب ديگ بخار مدوله باشند ممکن است با نصب شير ضدمکشي ظرفيت شير مدوله کم شود که در اين صورت بايستي شير مدوله قوي تري نصب نمود.
فهرست پمپ ها در فشار 43/10 بار و يا psi150 و در شرايط زير پمپ هاي مخصوص استفاده مي شود.
1- ديگ بخار با فشار کاري 43/10 با و يا psi150
2- ديگ هاي بخار با قدرت 6800 کيلوگرم در ساعت يا 15000 پوند در ساعت که به سيستم مدوله تغذيه آب مجهز هستند.
3- ديگ ها با قدرت بيش از 900 و 15 کيلوگرم در ساعت يا 35000 پوند در ساعت.
چنانچه با توجه به دلائل مختلف ضروري است که پمپ ويژه بکار برده شود بايستي به کاتالوک کارخانه سازنده رجوع کرد.
در نظر گرفتن يک اضافه اندازه جهت لوله مکش آب تغذيه مسئله مهمي است. مخزن آب تغذيه بايستي هميشه در جائي بالاتر از سطح زمين و مسلط به ديگ بخار نصب شود. در محل ورودي آب به پمپ سطح مکش مثبت وجود داشته باشد.
توجه: به کار انداختن پمپ تغذيه در حالت خشک اکيداً ممنوع است.