کوپله دیزل ژنراتور

کوپله کردن به معنای اتصال ایجاد کردن می باشد. کوپله دیزل ژنراتور به معنای ایجاد اتصال بین یک محرک(موتور) و یک متحرک (ژنراتور) می باشد. در واقع اتصال موتور دیزل به ژنراتور و نصب آن بر روی یک شاسی فلزی و قرار دادن یک تابلو کنترل درکنار آن را به اصطلاح کوپلینگ دیزل ژنراتور می نامنند.

چه عوامی کیفیت کوپله دیزل ژنراتور را مشخص میکند؟
بسیاری از شرکت ها وجود دارند که عمل کوپله کردن را انجام می دهند، تمامی شرکت های سازنده، دیزل و ژنراتور یکسانی را در اختیار شرکت ها قرار می دهند. وجه تمایز کوپله کردن ابتدا اسمبل کردن دیزل و ژنراتور و سپس کیفیت لوازم جانبی بکار رفته در کوپله و تابلو کنترل دیزل ژنراتور است.
از مهمترین عواملی که در انتخاب کوپله ژنراتور ها باید بسیار به آن دقت نمود، موارد زیر است:

1. عدم استفاده از لوازم جانبی چینی .
2. نوع رنگ قطعات فلزی شامل شاسی، فریم تابلو، کوپله دیزل ژنراتور ( استفاده از رنگ پودری الکترواستاتیک یا رنگ های متفرقه).
3.استفاده از ورق هایی متناسب با وزن ژنراتور
4. استفاده از گلندهای مقاوم به نفوذ آب و گردو غبار جهت تابلو و ژنراتور (قسمتهای الکتریکی).
5. استفاده از چهارچوب Structure مناسب جهت رادیاتور در کوپله دیزل ژنراتور جهت تحمل وزن و جابجا نشدن آن در طول عمر دیزل ژنراتور.

دیزل ژنراتورهای کوپله فابریک چیست؟
به دیزل ژنراتورهایی که عمل کوپله شدن آنها توسط خود کمپانی سازنده موتور انجام پبذیرد کوپله فابریک گفته می شود .