زیباترین پناهگاه چوبی خورشیدی در دل جنگل

این خانه چوبی، حاصل زحمات مردی است که نه ساختمان ساز است، نه نجار و نه حتی کوچکترین تجربه ای در ساخت و ساز داشته است. سایمون دیل تنها با کمی تخیل و صرف وقت این خانه را برای خود و خانواده اش ساخته است. خاته ای در میان جنگل های کشور ولز که شما را یاد تصاویری از فیلم ارباب حلقه ها می اندازد!
این خانه، پناهگاهی در دامنه کوه است که دیوارهایش با آهک و گل و گچ بهم چسبیده اند و کف و سقف آن با کاه پوشیده شده است. روشنایی اش از صفحه خورشیدی  تامین می شود و روی سقف آن پنجره ای تعبیه شده تا نور و زیبایی آسمان را به این خانه چوبی بیاورد
سایمون برای ساخت این خانه، تنها یک اره برقی، یک چکش و یک قلم تراش چوب نیاز داشته و البته گهگداری هم از دوستانش در کار کمک گرفته است. سایمون معتقد است زندگی در چنین خانه ای به معنی زندگی در دنیایی است که با طبیعت در صلح و هماهنگی کامل قرار دارد. اما برای دیدن یک خانه عجیب و غریب چوبی لازم نیست تا ولز بروید. نمونه وطنی این خانه در همین نزدیکی ها ساخته شده است. خانه ای به نام «رویای کودکی» که از چوب ساخته شده و در آن تمام عناصر طبیعی کنار هم جمع هستند. این خانه که در شرق تهران و محله حکیمیه قرار دارد، ساخته یک معمار خوش ذوق به نام دکتر افتخاری است که در ساخت آن فقط از چوب و  LSFاستفاده کرده است. این خانه 200 متری از مصالح پیش ساخته درست شده و جالب است بدانید که ساخت آن فقط 3روز وقت گرفته است!  بنابراین قابل حدس زدن است که معمار، این خانه را طوری ساخته که درست مثل کارتون ها بتوان در موقع لزوم پیچ و مهره های آن را باز کرد و در جایی دیگر بنایش کرد.