انرژي خورشيدي

انرژي خورشيدي و سلولهاي خورشيدي و استفاده ان براي تامين انرژي در منزل انرژي خورشيد مقدمه خورشيد زمين را گرم و روشن مي‌کند. گياهان و جانوران نيز انرژي خورشيدي را لازم دارند تا زنده بمانند. اگر خورشيد نبود يا از زمين خيلي دورتر بود و گرماي کمتر به ما مي‌رسيد، سطح زمين خيلي سرد و تاريک مي‌شد و هيچ موجودي نمي‌توانست روي آن زندگي کند. همه ما به انرژي نياز داريم، انرژي مانند نيرويي نامرئي در بدن ما وجود دارد و آن را بکار مي‌اندازد. اگر انرژي به بدن نرسد، توانايي انجام کار را از دست مي‌دهيم و پس از مدتي مي‌ميريم.ما انرژي را از غذايي که مي‌خوريم يدست مي‌آوريم. با هر حرکت و کاري که انجام مي‌دهيم، بخشي از انرژي موجود در بدن صرف مي‌شود. حتي براي خواندن اين مطلب هم مقداري انرژي لازم است. براي همين بايد هر روز غذاهاي کافي و مناسبي را بخوريم. گياهان و جانوران نيز براي زنده ماندن و رشد و حرکت ، به انرژي نياز دارند، که منشأ همه اينها از خورشيد مي‌باشد. تمام دستگاهها و ماشينهاي ساخته شده بدست انسان نيز با استفاده از انرژي کار مي‌کنند. بسياري از اين ماشينها برقي هستند. حتما شما هم از دستگاههايي مثل راديو ، تلويزيون ، اطو ، يخچال و ... استفاده مي‌کنيد. اگر به هر دليلي برق خانه قطع شود، تمام اين دستگاهها از کار مي‌افتند و بدون استفاده مي‌شوند. اما آيا مي‌دانيد برق چطور توليد مي‌شود؟ براي توليد برق ، سوختهايي مثل زغال سنگ ، نفت و گاز را مي‌سوزانيم. اين نوع سوختها را سوخت فسيلي مي‌نامند.سوختهاي فسيلي از باقي مانده گياهان و جانوراني بوجود آمده‌اند که ميليونها ميليون سال قبل روي زمين زندگي مي‌کردند. وقتي اين جانوران و گياهان مردند و از بين رفتند، سالهاي زيادي زير فشار لايه‌هاي زمين ماندند تا به زغال سنگ و نفت و گاز تبديل شدند و مي‌بينيم که همه انواع مختلف انرژي که قبل تبديل به يکديگر نيز هستند از يک منبع به نام خورشيد ناشي شده و يا به آن مربوط مي‌شود. تابش خورشيد منشأ اغلب انرژيهايي است که در سطح زمين در اختيار ما قرار دارد. باد : ناشي از اختلاف دماي هوا و حرکت نسبي اتمسفر زمين است. آبشار : ناشي از تبخير و باراني که از آن نتيجه مي‌شود. چوب ، زغال سنگ ، نفت و ... که منشا گياهي دارند به کمک کلروفيل و خورشيد ساخته شده‌اند. خورشيد چيست؟ خورشيد يک راکتور هسته‌اي طبيعي بسيار عظيم است. که ماده در آن جا بر اثر همجوشي هسته‌اي به انرژي تبديل مي‌شود و هر روز حدود 350 ميليارد تن از جرمش به تابش تبديل مي‌شود، دماي داخلي آن حدود 15 ميليون درجه سانتيگراد است.  صفحه خورشيدي

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

تولید و ساخت صنعتی