تفاوت پانل های خورشیدی مونوکریستال و پلی کریستال

اصطلاحات پلي کريستال و مونوکريستال مربوط به ريز ساختار کريستالي سلولهاي خورشيدي بکار رفته در ساخت پنلهاي خورشيدي مي باشد. ماده اصلي بکار رفته در ساخت سلولهاي خورشيدي سيليس يا سيليکون است. سيليس ماده اي است که قسمت عمده پوسته زمين از آن تشکيل شده ولي اين ماده عمدتاً به صورت ترکيب اکسيد سليسيم يا سيليکا (SiO2) يافت مي شود که به اصطلاح غير علمي به آن ماسه مي گوييم. روشهاي مختلفي براي تخليص و استحصال سيليسيم از اکسيد آن وجود دارد که مهمترين و کاربردي ترين آنها احيا کردن ماده به روش ترموکربنيک (استفاده از راد کربن در دماي 1700 درجه سانتيگراد) مي باشد.  سيليس حاصل شده از اين فرآيند هنگام سرد شدن حالت کريستالي پيدا مي کند و فرآيند سرد شدن يا انجماد سيليس مذاب تعيين کننده ماهيت کريستالهاي سيليس توليد شده خواهد بود. هرچه سرعت انجماد کند تر باشد، مي توان کريستالهاي درشت تري از سيليس را توليد نمود. حتي با رعايت شرايطي خاص مي توان يک تک کريستال بسيار بزرگ سيليس نيز به دست آورد. چنان که ميدانيد روش توليد سخت تر و پيچيده تر به معني گران قيمت تر بودن کريستال توليد شده نيز هست.  تفاوت سلولهاي خورشيدي مونو کريستال و پلي کريستال نيز در نوع سيليس بکار رفته در ساخت آنها است. سلولهاي مونوکريستال با استفاده از يک کريستال بزرگ سيليس توليد مي شوند در صورتي که براي ساخت سلولهاي پلي کريستال از تجمع چندين کريستال سيليس در يک سلول استفاده مي شود.

نکته قابل توجه در کاربرد سلولهاي خورشيدي در اينجاست که پنلهاي ساخته شده از سلولهاي مونوکريستال به ميزان بسيار جزئي داراي سطح کمتري نسبت به پنلهاي پلي کريستال مشابه خود هستند يا به عبارتي راندمان آنها بالاتر است. از طرف ديگر، به دليل گرانتر بودن سيليکون تک کريستال، قيمت آنها نيز کمي بيشتر است.
روي هم رفته هزينه لازم براي استحصال برق از طريق فتوولتائيک با هر دو پنل مونوکريستال و پلي کريستال برابر است. زيرا يکي از اين دو روش را بايد انتخاب کنيم: 1- سطح کمتري از پنلهاي گران قيمت تر. 2- سطح بيشتري از پنلهاي ارزان قيمت تر. در مناطق خيلي گرمسير شايد استفاده از پنلهاي پلي کريستال مناسب تر باشد چون سطح آنها روشنتر است و حرارت کمتري را از انرژي تابشي خورشيد جذب مي کنند. به همين دليل ميزان افزايش مقاومت الکتريکي سيستم در اثر گرمتر شدن نيز کمتر خواهد بود و افت توان کمتري از پنل خورشيدي  مشاهده خواهد شد.

- در مورد باتري ها:
اصولاً نوع باتري مورد نياز نسبت به دستگاههايي که بايد به آن متصل شوند، ميزان مجاز خود شارژي باتري، حداکثر جريان مجاز شارژ، حداکثرجريان مجاز دشارژ، تعداد سيکل شارژ و دشارژ در مدت زمان بهره برداري، ولتاژ نامي باتري بانک و ظرفيت آن تعيين مي شود.
با استفاده از وسيله اي به نام شارژ کنترلر خورشيدي يا (Solar Charge Regulator) مي توان هر نوع باتري قابل شارژي را توسط پنل خورشيدي متناسب با آن شارژ نمود.
انواع باتريهايي که در سيستم خورشيدي قابل استفاده هستند:
1- انواع باتريهاي ليد اسيد يا سرب اسيدي (Lead Acid) شامل flooded lead-acid يا sealed lead-acid يا valve regulated lead-acid

2- نيکل کادميم (Ni-Cd يا Nickel Cadmium)

3- نيکل آهن (Ni-Fe يا Nickel Iron)

يا انواع ديگر باتري که مراتب گران قيمت تر خواهند بود.