ساختار آب گرمکن خورشیدی

ساده‌ترين آب گرمکن خورشيدي از يک گردآور تخت (کلکتور) و يک مخزن ذخيره آب تشکيل شده است. شرايط لازم نصب اين آب گرمکن آن است که قسمت فوقاني گرد آور پايين‌تر از قسمت تحتاني مخزن ذخيره قرار گيرد و حداقل انحراف گرد آور نسبت به سطح افق ، در حدود 20 درجه رو به جنوب انتخاب شود.
طرز کار
ابتدا مخزن آب گرم با آب سرد پر مي‌شود و آب داخل لوله‌هاي گردآور ، هنگامي که خورشيد روي سطح گرد آور صفحه خورشيدي  مي‌تابد به تدريج گرم شده و به کندي به طرف مخزن از طرف بالا ذخيره مي‌شود، آب سرد مخزن نيز از طريق لوله ديگربه طرف قسمت پايين گردآور جريان يافته تا زماني که تابش خورشيدي براي گرم کردن آب کفايت کند، اين عمل ادامه مي‌يابد
اجزاء آبگرمکن خورشيدي
يک آبگرمکن خورشيدي از اجزاء زير تشکيل شده است:
1- گردآورنده 2- مخزن ذخيره 3- مبدل گرمايي 4- کنترل کننده هاي اتوماتيک 5- پمپ، لوله ها شيرآلات و اتصالات
آبگرمکن هاي خورشيدي پمپدار
اين دستگاه يک آبگرمکن خورشيدي پمپدار است که به عنوان جبران ساز قابليت استفاده از سوخت گاز را دارا مي باشد. در اين آبگرمکن، مخزن ذخيره در پائين و در داخل ساختمان قرار ميگيرد و بر روي بام تنها کلکتورهاي خورشيدي نصب مي شوند.
مهمترين ويژگيهاي آن به صورت زير است:
مخزن دوطبقه
مخزن اين آبگرمکن به صورت دو طبقه است که در طبقه اول (مخزن خورشيدي) يک مخزن دوجداره و در طبقه دوم (مخزن گازي) يک مخزن تک جداره دودکش دار قرار دارد. جداره دوم مخزن خورشيدي به وسيله لوله هاي ارتباطي با يک يا دو عدد کلکتور که در بالاي ساختمان نصب مي شود مرتبط مي گردد و به وسيله يک پمپ سيرکولاتور کوچک، سيال عامل مابين کلکتورها و جدره دوم مخزن به گردش در مي آيد. اين دو مخزن به وسيله لوله هاي رابط به يکديگر متصل ميباشند.
سيستم جبران ساز (کمکي)
در اين آبگرمکن، علاوه بر المنت برقي، در فضاي مابين دو مخزن يک مشعل گازي کوچک قرار داده شده است. آب سرد از شبکه لوله کشي شهري ابتدا به مخزن خورشيدي وارد شده و در مجاورت جدار متصل به کلکتورها گرم مي شود. هنگام خروج آب گرم از مخزن به مصرف، آب از مخزن خورشيدي بوسيله لوله هاي ارتباطي وارد مخزن گازي مي شود. در اين حالت در صورتيکه دماي آب ورودي به مخزن گازي به اندازه کافي توسط بخش خورشيدي گرم شده باشد، سنسور مشعل گازي را گرم نگه داشته و گاز روشن نميشود. اما در صورت کمبود دماي آب ورودي از قسمت خورشيدي، مشعل گازي به صورت اتوماتيک روشن شده و کمبود دماي مورد نياز را جبران مي نمايد.
سيستم تخليه (بدون نياز به ضديخ و منبع انبساط)
سيال عامل در اين محصول آب است. در داخل مخزن خورشيدي يک مخزن مخفي به عنوان مخزن تخليه تعبيه شده است. آب گردش کننده در کلکتورها در داخل اين مخزن قراردارد. در زمانيکه پمپ آب با فرمان کنترلر روشن ميشود، بخشي از آب مخزن تخليه به داخل کلکتورها پمپ شده و پس از عبور جداره دوم مخزن، دوباره به مخزن تخليه باز مي گردد. در زمانيکه گردش پمپ با فرمان کنترلر قطع مي شود، آب موجود در کلکتورها به صورت ثقلي به داخل مخزن تخليه باز مي گردد و کلکتورها خالي از آب مي شوند. لذا در زمستانها نيازي به ضد يخ نيست و در تابستانها هم سيستم جوش نمي آورد.
ويژگي و مزايا
*حذف بار مخزن از روي پشت بام
*طول عمر بيشتر و اتلاف دماي کمتر
*کارآيي بالا
*زيبايي بيتشر ساختمان (فقط کلکتور بر روي بام است )
*قابليت استفاده از سيستم جبران ساز گازي
*عدم نياز به ضد يخ و منبع انبساط