پمپ های آب خورشيدی

آب يكي از مهمترين منابعي است كه زندگي انسان به آن وابسته است. آب حاصل از درياچه ها، بركه ها، رودخانه ها و چاه ها جهت مصارفي همچون كشاورزي، دامداري، صنعت و مصارف عمومي همواره يكي از معظلات موجود بر سر راه توسعه جوامع انساني به خصوص جوامع روستايي بوده است.در بسياري از مناطق، آب در سفره هاي زيرزميني وجود داشته و خارج سازي آن توسط دست يا تلمبه هاي دستي و يا توسط موتورهاي ديزلي كه از سوخت هاي فسيلي استفاده مي كنند صورت مي گيرد.در مناطق كويري يا كوهستاني كه مشكلات برق رساني وجود دارد و نيز آب در عمق نسبتاً زيادي از سطح زمين قرار دارد خارج سازي آب به روش هاي فوق امكان پذير نيست. در اين مناطق استفاده از پمپ هاي خورشيدي مي تواند مزاياي فراواني داشته باشد.به دليل دور دست بودن اين مناطق از شبکه برق امکان انتقال انرژي به اين مناطق با هزينه هاي بسيار بالايي روبرو مي باشد در بخش کشاورزي هم از مهمترين عوامل وجود منابع حتي آب مي باشد.
استفاده از انرژي هاي نو مانند خورشيد و باد بهترين راه حل براي تامين برق در بخش آب شرب و کشاورزي مي باشد.

ضرورت استفاده از پمپ هاي خورشيدي

پمپ هاي خورشيدي داراي مزايايي نسبت به پمپ هاي ديگر مي باشد كه در زير به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم:
•    استفاده از پمپ هاي خورشيدي در مناطقي كه از شبكه انتقال برق فاصله زيادي دارند.
•    عدم اطمينان از آينده قيمت برق (افزايش تعرفه برق با برداشتن يارانه ها)
•    عدم استفاده از منابع سوخت هاي فسيلي
•    افزايش هزينه ي سوخت هاي فسيلي مانند گازوئيل و بنزين
•    عدم نياز به متخصص و كارشناسان خبره براي راه اندازي و استفاده از پمپ هاي خورشيدي
•    با توجه به محدود بودن اجزاي سيستم، پمپ هاي خورشيدي به مراقبت و تعميرات كمتري در قياس با پمپ هاي ديزلي نياز دارند.
•    با توجه به پاك بودن منابع انرژي تجديد پذير هيچ آسيبي به محيط زيست وارد نمي شود.
•    عدم نياز به اجراي شبكه kv 20 جهت تامين برق پمپ
•    آساني کار با پمپ هاي خورشيدي،سرعت بالاي يادگيري کار با آنها و حمل و نقل آسان آنها از مزاياي بزرگ اين چنين پمپ ها است که باعث مي شود کار با آنها در مناطق دور افتاده مورد توجه قرار گيرد.
•    و مهمترين دليلي كه مي توان استفاده از پنل هاي خورشيدي و اصولا پمپ هاي خورشيدي را توجيه كرد اين است كه زمان استفاده از چاه هاي آب شرب به عبارتي بهره برداري از چاه ها از فصل بهار افزايش يافته و تا ابتداي پاييز به طول مي انجامد كه اين دوره زماني بيشترين ساعات تابش آفتاب در مقايسه با فصول ديگر وجود دارد ودر اين فصول نيزمي توان از انرژي خورشيدي حداكثر استفاده را برد.
مکانيزم استفاده از پمپ هاي خورشيدي عموما به گونه اي است که در طول روز و تا زماني که خورشيد در دسترس باشد از انرژي آن براي تامين انرژي مورد نياز براي استفاده از پمپ بهره مي بريم و آب را در مخازن براي استفاده در مواقع ديگر ذخيره مي کنيم. به طور ميانگين ? ساعت زمان پمپاژ آب در طول روز است که با توجه به فصول قابل تغيير است.
به طور كلي پمپ هاي خورشيدي پمپ هايي هستند كه در آنها انرژي خورشيدي به وسيله پنل خورشيدي به انرژي الكتريسيته تبديل مي شود و اين انرژي در راه اندازي پمپ آبي مورد استفاده قرار مي گيرد.
به طور كلي پمپ هاي خورشيدي از 3 جزء اصلي تشكيل شده است. شامل:
•    پنل هاي خورشيدي
•    كنترل كننده
•    بدنه اصلي
پمپ هاي آب عموما به دو دسته AC و DC تقسيم مي شوند. از آنجايي كه پنل هاي خورشيدي جريان DC توليد مي كند به نظر مي رسد پمپ هاي DC باعث كاهش تجهيزات مورد نياز و صرفه جويي بيشتر در انرژي مي شود.از نظر اقتصادي موتورهاي AC بسيار ارزانتر از موتورهاي DC هستند، اما تبديل كننده DC به AC نسبتا گران قيمت است.سيستم هاي پمپاژ آب خورشيدي شامل پمپ,پنل خورشيدي براي توليد جريان برق مستقيم و يک کنترل کننده و ديگر ملزومات از قبيل سنسور تعيين سطح آب و .. است. سيستم هاي پمپاژ آب خورشيدي در دو گروه پمپ هاي سطحي (Surface Pumps) و پمپ هاي غوطه ور در آب (Submersible Pumps ) عرضه مي گردند.
نحوه انتخاب و خريد يک سيستم پمپ خورشيدي
عوامل موثر در طراحي يک سيستم پمپاژ خورشيدي عبارتند از:
•    محل جغرافيايي نصب سيستم
•    ميزان ارتفاع چاه يا منبع آب
•    ميزان ارتفاع از سطح چاه تا سطح منبع ذخيره در صورت وجود
•    ميزان دبي آب مورد نياز در روز بر حسب متر مکعب يا ليتر بر ثانيه
•    مدت زمان آبياري سيستم
•    طول خط انتقال آب از چاه تا منبع ذخيره در صورت وجود