تعریف کانکس (Conex)

در تعريف کانکس مي توانيم بگوييم گاهي ، در مکاني شرايط لازم براي ساخت بنا يا ساختمان يا يک سازه مسکوني وجود ندارد و گاه جابه جايي هاي مداوم ضروري به نظر مي رسد که امکان سکونت در يک محل ثابت مانند يک منزل مسکوني نيست لذا نياز به اسکان در هر جا و هر مکاني ضروري است ، در اين شرايط يک اتاقک يا به طور مثال يک وسيله يا يک سازه براي سکونت دايمي يا موقتي مورد نياز مي باشد که کانکس (Conex) ناميده مي شود و در شرايط مختلف بنا به نياز مورد استفاده قرار مي گيرد ، که همين دايمي يا موقتي بودن شرايط سبب تقسيم بندي در تعريف کانکس مي شود، کانکس (Conex) به دو دسته مي شود که با نام هاي مختلفي ناميده مي شوند کانکس چرخ دار که سيار نيز ناميده مي شود و کانکس بدون چرخ که به نام ثابت هم مشهور است . اين وسيله به دليل مواد اوليه ساختي که دارد و زمان کم ساخت کانکس ، امروزه بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد چرا که صرفه اقتصادي و زماني زيادي نسبت به ديگر مصالح ساختماني دارد ، ضمناً در مکان هايي که عبور از آنها دشوار است و حمل و نقل مصالح با سختي زيادي روبه رو است استفاده از کانکس (Conex) در هزينه ها و وقت بسيار به صرفه است.
استفاده از کانکس سيار

به دليل محبوبيت  کانکس (اتاقک پيش ساخته ) در بسياري از موارد مانند فروشگاه ها ، اماکن مسکوني ، اداري و مدرسه ها، اين وسيله بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد . کانکس هاي استاندارد ، کانکس تاشو، سردخانه اي اسکيد دار (skid) يا دور کلاف ، کارگاهي ، کانکس فايبر گلاس ، کانکس فايبري، کانکس در اندازه کوچک که کانکس کوچک نيز گفته مي شود ، کانکس تمام شيشه  و … از ديگر انواع کانکس ها هستند . مي توان در ساخت کانکس ها از ساندويچ پانل هاي مخصوص نيز استفاده کرد .