دیزل ژنراتورهای ولوو و نقش ECU موجود در آن ها

دیزل ژنراتورهای ولوو یک قطعه الکترونیکی دارا هستند با نام ECU که مخفف کلمه Engine Control Unit است که دو وظیفه بسیار مهم را بر عهده دارد.

یکی از نقش های ECU در دیزل ژنراتورهای ولوو کنترل دور موتور دیزل است که با تغییر سطح ولتاژ سوزن های انژکتور موتور دیزلی میزان پاشش سوخت و در نهایت دور دیزل ژنراتور ولوو را تنظیم می نماید. به این ترتیب دور موتور ولوو همواره در ۱۵۰۰RMP تنظیم می کند. لازم به ذکر است دور موتور و در نتیجه فرکانس خروجی دیزل ژنراتور ولوو نسبت به سایر دیزل ژنراتور ثابت تر است و کمترین تغییرات را دارا می باشد. این برتری در مقایسه با دیزل ژنراتور هایی است که گاورنر مکانیکی ویا الکترومکانیکی(دارای Governer  و Actuator هستند) می باشد. البته ورژن های قدیمی دیزل زنراتور ولوو و نیز سری های 5 و7 لیتری،  شیر برقی دارند که نقش خاموش شدن موتور را دارا می باشند.

دوم اینکه دیزل ژنراتور ولوو قسمت موتور دیزل را که مهم ترین قسمت دیزل ژنراتورهای ولوو است، به صورت کامل در طول دوران کارکرد موتور برق ولوو، هم کنترل می کند و هم حفاظت می نماید تا کلیه پارامترهای اساسی در بهترین وضعیت باشند. (این نقش ECU متضاد با وجود برد کنترل دیزل ژنراتور نیست و هردو کنترلرلازم است ،در سیستم دیزل ژنراتور ولوو حضور داشته باشند) این کنترل و حفاظت به وسیله سنسورهای متعددی که به ECU متصل هستند انجام می شود.