انواع مولدها چیست

بر حسب کاربرد، کارخانجات سازنده مولدها چهار نوع را پيشنهاد مي دهند: اضطراري، پايه، دائم و چند منظوره. ژنراتور بايد توان مورد نياز پيش بيني شده معتبر را بدون آسيب فراهم کند اين امر با دادن يک يا چند رتبه به ژنراتور بدست مي‌آيد.

مولد اضطراري (Standby)[ويرايش]
در حالت قطع برق شهري به صورت خودکار اقدام به تامين برق مشترکين مي کند. يک مدل از ژنراتور بصورت استندباي ژنراتور ممکن است لازم باشد تا فقط چند ساعت در ماه عمل کند اما مدل‌هاي ديگري از ژنراتورهاي پرايم هستند که بايد بصورت پيوسته عمل کنند. زماني که يک ژنراتور جايگزين راه مي‌افتد، ممکن است با شرايطي بخصوص عمل کند مانند ??? بار اضافه که در طي زمان فعاليت مي‌تواند منظور شود. ژنراتوري با مدل يکسان مي‌تواند مرتبه بالاتري را براي سرويس جايگزين راه‌اندازي کند که آن براي امور پيوسته است. شرکت‌هاي سازنده بر طبق توافق جهاني براي هر ژنراتور رتبه‌اي قائل مي‌شوند.

اين رتبه بندي‌هاي استاندارد تعريف مي‌شود تا اجازه انتخاب صحيح را بدهد و مقايسه خوبي بين سازنده‌ها صورت گيرد تا از عملکردنادرست ماشين جلوگيري کند و راهنماي طراحان باشد.

مولد پايه (Prime)[ويرايش]
معمولا در اماکني که موقتا به برق نياز دارند به کار مي آيند. مانند اردوگاه ها، نمايشگاه ها، اکتشاف معادن و کمپ ها. نبايد در کاربردهاي ساخت توان استفاده شود. خروجي موجود با بار متفاوت براي يک زمان نامحدود است. عموماً پيک تقاضاي???? رتبه اوليه ekW را با ??? ظرفيت بار اضافي براي استفاده در موقعيت‌هاي ضروري براي ماکزيمم يک ساعت در ?? ساعت را داراست. ??? ظرفيت اضافه بار براي زمان محدودي در دسترس است. (معادل با توان اوليه و مطابق با ISO????و توان اضافي مطابق با ISO3046 AS2789, DIN6271, and BS5514) اين رتبه براي تمامي مدل‌هاي ژنراتور قابل استفاده نيست.

کاربردهاي نوعي – جايي که ژنراتور تنها مرجع توان باشد براي ارتباط راه دور با معادن، سايت‌هاي ساختماني، زمين برگزاري نمايشگاه و فستيوال و غيره است.

مولد دائم (Continuous)[ويرايش]
براي امور نيروگاهي يا برق سراسري هستند. قابل کاربرد در فراهم کردن توان پيوسته براي يک بار ثابت تا رتبه کامل خروجي براي زمانهاي نامحدود است. هيچ قابليت جانشين شدن اضافه باري براي اين رتبه در دسترس نيست. توزيع کننده‌هاي مجاز شده مشارکتي براي رتبه بندي معادلند با توان پيوسته مطابق با ISO8528, ISO3046, AS2789, DIN6271, and BS5514

اين رتبه بندي قابل اجرا بر روي تمامي ژنراتورها نيست. کاربردهاي نوعي- اين ژنراتور بار يکسان پيوسته را راه‌اندازي مي‌کند و يا به موازات توان مصرفي پيوسته و اصلي براي ماکزيمم سطح مجاز ???? ساعت در سال واقع مي‌شوند. همچنين ممکن است براي برش پيک / پشتيباني شبکه حتي از طريق اعمال براي ??? ساعت در سال اتفاق بيفتد. ديزل ژنراتور دست دوم

مولد چند منظوره
توصيه مي شود براي کاربردهاي با رويکرد اقتصادي از اين نوع مولدها استفاده نشود. مثلا لزومي ندارد يک مولد دائم داراي تابلوي کنترل وصل خودکار در زمان قطع برق شهر باشد. به هر حال، معمولا يک فرض معمول اين است که اگر يک مولد در حالت اضطراري 1000 کيلووات باشد، در حالت پايه و دائم به 850 و 800 کيلووات اکتفا شود. معمولا نحوه باردهي مولد در دفترچه مشخصات مولدها وجود دارد.