مفاهيم مهندسي روشنايي

جهت مقابله با آلودگي نوري لازم است اطلاعاتي درباره نورپردازي و مکانيزم توليد نور (فيزيک نور) بدانيم. به همين دليل به چند مفهوم مهندسي نور دراينجا اشاره مي کنيم...پنل خورشيدي

هر منبع نور به مقدار مساوي نور را به تمام جهات منتشر نمي کند بلکه درهر جهت مشخص فاکتور Candela power ، مقدار نور را در آن جهت تعريف مي کند. در حقيقت مي توان گفت مقدار نور در يک جهت خاص يا شدت درخشندگي با کندلا مشخص مي شود.

• Candlepower
شدت نور با کندلا Candela))اندازه گيري مي شود. Candlepower معمولاً براي مشخص کردن شدت نور در جهات مختلف يک منبع نور به کار برده مي شود.

• Candlepower Distribution Curve
يک منحني (معمولا قطبي) ، که معرف تغييرات شدت درخشندگي يک لامپ يا دستگاه نور افکن از مرکز منبع نور است.

• روشنايي(Brightness)
روشنايي(ياLuminance ) در واقع شدت نوري است که به طور مستقيم از منبع به چشم ما مي رسد.

• تشعشع(Glare)
وقتي جسمي درخشان در ميدان ديد ما قرارمي گيرد، تصويرايجاد شده در چشم ما معمولاً روشنتر از بعد از تطبيق چشم به نظر مي رسد.

• شدت روشنايى (Illuminance)
1- در واقع چگالي شار درخشندگي بر روي سطح است، که بوسيله واحدFootcandle يا لوکس (Lux در واحدمتريک) اندازه گيري مي شود. فرم معمول اين خاصيتIlluminance است.
2-Illuminance در واقع براي اندازه گيري مقدار خاصيت شار درخشندگي که در سطح ظاهر مي شود، است. Illuminance متاثر از شدت ثبوت نور در جهت سطح و فاصله منبع نور با سطح و زاويه تلاقي نور رسيده به سطح است. به هرحال شدت روشنايى فاکتوري است که با چشم اندازه گيري نمي شود ولي معمول ترين ملاک در طراحي هاي نوري است.

• لومن Lumen))
واحد پايه رباي اندازه گيري نور است. يک شمع سر ميز شام حدود 12 لومن و يک حباب 60 واتي سفيد با قدرت بيشتري در حدود 855 لومن، نور صاتع مي کند.
اگر ما يک منبع نقطه اي نور يک کندلا در مرکز کره اي به شعاع يک فوت باشد که در حدود يک فوت مربع گشودگي در سطح آن دارد، مشابه چراغي است که يک لومن نور صاتع ميکند.
شدت نور: لومن

 

شار نوري عبوري از واحد زاويه فضايي (استراديان) شدت نور نام دارد که بر حسب کاندلا سنجيده مي شود. زاويه فضايي، زاويه اي است که از مرکز يک کره ديده مي شود و سطح آن را در بر مي گيرد. اندازه زاويه فضايي برابر است با نسبت اندازه سطح به مجذور شعاع کره. شدت نور در هر نقطه از فضا مستقل از دوري و نزديکي به منبع نور به يک ميزان است اما در جهت هاي مختلف نسبت به آن مقادير متفاوتي دارد.
لومن : مقدار نور مرئي كه از يك منبع روشنائي دريافت ميشود يا ميزان شار نوري كه از هر استارديان زاويه فضائي خارج ميشود.

• تشعشع (Luminance)
شدت درخشندگي(روشنايي فوتومتريک) هر سطح در يک جهت مشخص به ازاي يک واحد مشخص از آن سطح که در همان جهت مشاهده مي شود، که با واحد Candela/m^2 اندازه گيري مي شود.
شار درخشندگي (Luminous flux)
اندازه تمام نوري است که بوسيله منبع نور توليد مي شود. در واقع مقدار نوري است که سطح جسم را بدون در نظر گرفتن جهت آن ترک مي کند. يک لامپ 100واتي معمولي نئون، در حدود 1700لومن و يک لامپ 400 وات بخار سديمي پر فشار درحدود 50000 لومن نور ساطع مي کند. نرخ شار درخشندگي هر لامپ بوسيله شرکت هاي سازنده آن عرضه شده است و ليست مقدار لومن هاي لامپ هاي معمولي را مي توان در Lamp Matrix يافت.

• شدت درخشندگي(Candelas)
شدت درخشندگي در واقع شدت امتداد نوري است که در يک جهت مشخص ساطع مي شود. در واقع شدت درخشاني يک سيستم نوري در نمودارهاي گرافيکي خاصي که منحني هاي تغييراتي کندلا يا Candela power ناميده ميشوند مشخص مي شوند. هم نمودارها قطبي وهم کارتزين در صنايع نوري براي اين هدف به کار مي روند. اين اطلاعات معمولا در جدولهاي رقومي مورد دسترس است. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ