نحوه تبدیل انرژی خورشیدی به برق

انرژي ساطع شده از خورشيد در زمان 1 ثانيه در صورتي که قابل ذخيره شدن باشد قادر خواهد بود انرژي مورد نياز کره زمين را براي مدت هزار سال تامين نمايد. سلول هاي خورشيدي قادرند از اين منبع عظيم انرژي استفاده نمايند و يک منبع انرژي رايگان و پاک  در اختيار ما قرار دهند.
انرژي خورشيد به دو صورت قابل استفاده مي باشد، يکي انرژي حرارتي خورشيدي و يکي انرژي الکتريکي خورشيدي.
در انرژي حرارتي خورشيدي، حرارت جذب شده از خورشيد مورد استفاده قرار مي گيرد و براي گرم کردن آب و يا بخار نمودن آب براي به حرکت درآوردن توربين بخار به کار گرفته مي شود.
اين تبديل شدن با استفاده از دو لايه سيليکون انجام مي پذيرد. سيليکون يک ماده شيميايي مي باشد که از ماسه به دست مي آيد. لايه زيرين ، از لحاظ شيميايي به نحوي ساخته شده که کمبود الکترون داشته باشد. لايه رويي (قرمز رنگ) نيز به نحوي ساخته شده که الکترون زيادي داشته باشد. با تابش خورشيدي به اين صفحه خورشيدي ، انرژي نور خورشيد باعث مي شود الکترون هاي لايه زيرين تحريک شوند و به لايه رويي ببرند و سپس با برگشت به لايه پايين جريان الکتريسيته ايجاد نمايند. پانل هاي خورشيدي با اتصال به هم مي توانند برق منازل را تامين نمايند. در اين منازل انرژي خورشيدي در طول روز در باطري هايي ذخيره مي شود و در طول شب قابل استفاده مي گردد.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

تولید و ساخت صنعتی