کانکس

کانکس وسيله اي براي اسکان دايم يا مزمان است که اصولا بـه دو صورت چرخ دار و بدون چرخ موجود است
از کانکس نوع چرخ دار که بطور متحرک و سيار است براي اسکان هاي مزمان مصرف مي شود که بـه دليل مزيت چرخ دار بودن آن،جابجايي کانکس آسان تر ازنوع ثابت آن بوده و ميتوان بـه وسيله ي خودروهاي سبک ونيمه سنگين آن را جابجا کرده و بـه مکان مـورد نظر انتقال داد.

نوع ثابت کانکس براي اسکان دايم يا بلند مدت مصرف مي شود و پروسه ي حمل و نقل آن نياز بـه جرثقيل و خودروهاي سنگين دارد.

با توجه بـه مواد اوليه ي بـه کار رفته در تهيه کانکس و سازه هاي پيش ساخته و همين طور مدت زمان تهيه کانکس، امروزه مسائل مصرف از کانکس در بين مردم بسيار رواج پيدا کرده ، زيرا از لحاظ اقتصادي و وقتي بسيار باصرفه تر از اماکن مسکوني درست شد ه از مصالح ساختماني است .

همچنين در بسياري از جاهاي صعب العبور که امکان بردن مصالح، جهت تهيه و ساز وجود ندارد، کانکس بـه آساني ميتواند جايگزين شود و از نظر زمان و هزينه بسيار بـه صرفه تر باشد.

کانکس آنچنان در بين مردم محبوبيت پيدا کرده که امروزه بسياري از مدارس، فروشگاهها، اماکن اداري و مسکوني و … از کانکس ساخته مي شود .

در زير تعدادي از مسائل بسيار برايوع مصرف از کانکس ذکر شده است:

کانکس اداري

کانکس مدرسه

کانکس نظامي

کانکس فروشگاهي

کانکس رستوران

کانکس ويلايي

کانکس مسکوني

کانکس دوطبقه و چند طبقه

کانکس سرويس بهداشتي

کانکس حمام

کانکس نظامي و پليس

کانکس نمازخانه

کانکس کارگاهي

کانکس کارگري

کانکس سالني

کانکس دوچرخه

کانکس بليط فروشي

کانکس حفاظت

کانکس روزنامه فروشي

کانکس گل فروشي

کانکس گلخانه اي

کانکس امداد و نجات

کانکس هلال احمر

کانکس بيمارستان صحرايي

کانکس اورژانس

کانکس غرفه اي

کانکس انبار

کانکس مخابراتي

کانکس غرفه بازيافت

کانکس تفريحي

کانکس سينما

کانکس سلف سرويس

کانکس پارکينگ