افتادن سایه بر روی پنل خورشیدی

زماني که مي خواهيد محل قرار گرفتن پنل خورشيدي  را انتخاب کنيد بايد به اين نکته توجه داشته باشيد که زمان حداکثري نور خورشيد ( معمولاً 9 صبح تا 4 بعد از ظهر ) نبايد سايه اي بر روي پنل بيافتد زيرا راندمان پنل را کاهش مي دهد يا حتي ممکن است به پنل اسيب برساند . اکثر شرکت ها براي جلوگيري از اين مشکل در هنگام ساخت پنل ها از تعدادي ديود استفاده مي کنند که خود اين ديودها توان را کاهش مي دهند . در اثر افتادن سايه بر روي پنل در زماني که سايه از روي پنل خارج يا وارد مي شود ميزان نور در لبه ي بين سايه و نور بيشتر مي شود و اين بعلت شکست نور است که به ان اثر لبه مي گوييم .اين ميزان نور بيشتر شده باعث توليد زياد الکتريسيته براي يک لحظه مي شود که مي تواند به سيستم اسيب برساند البته با استفاده از شارژ کنترلر مي تواند جلوي اسيب ديدن سيستم را بگيرد . براي مشاهده اثر لبه ابر مي توانيد به بخش فيلم هاي اموزشيمراجعه کنيد .
ملاحضات دما و باد در پنل ها :
همانطور که قبلا بحث شد شما بايد پنل را در مکاني نصب کنيد که بيشترين تابش نور خورشيد را داشته باشد تا بيشترين توان را جذب کنيد ولي اين کار يک مشکل دارد و ان هم توليد گرما است . بدليل اينکه هر چقدر دما بيشتر شود کارايي پنل خورشيدي کمتر مي شود . پس بايد در طراحي نصب پنل هاي خورشيدي حفره هايي را براي گردش هوا تعبيه کرد (در صورت استفاده از چند پنل ) . مساله ديگر که با قرار دادن حفره هايي دربين پنل ها تا حدود رفع مي شود مقاومت در برابر باد است. زيرا در بادهاي شديد امکان اسيب رسيدن به پنل وجود دارد. قرار دادن حفره در پنل ها فقط براي زماني است که ما خودمان مي خواهيم يک پنل بسازيم چون بيشتر شرکت هاي سازنده پنل، بدليل بزرگتر شدن پنل و مسائل ديگر حفره اي در پنل قرار نمي دهند.
انواع روش هاي نصب پنل هاي خورشيدي :
پنل هاي ثابت :
اين روش ارزان ترين روش نصب پنل خورشيدي  است . در اين روش پنل خورشيدي را در بهترين حالت نصب مي کنيم . بهترين حالت در نيمکره شمالي معمولاً بطرف جنوب است البته جنوب جغرافيايي نه جنوب مغناطيسي و بهترين شيبنصب براي اين حالت را مي توانيد از قسمت شيب نصب پنل خورشيدي ملاحضه کنيد.
البته اين اعدادي که در قسمت شيب نصب پنل خورشيدي وجود دارد براي دقت زياد است و تا حدودي صرفاً براي دانستن شماست و در عمل استفاده نمي شود چون با تغيير چند زاويه تغييرات زيادي در توان خروجي شاهد نيستيم پس در حالت کلي زاويه نصب پنل هاي خورشيدي ثابت 30 درجه در نظر مي گيريم .
پنل هاي متغيير :
اين پنل ها همانطور که از اسمشان مشخص است زاويه انها نسبت به خورشيد بسته به فصول سال تغيير مي کند . ميانگين بازده اين پنل هايي که به اين روش نصب مي شوند در حدود 20% بيشتر از پنل هاي مکان ثابت است .
پنل هاي دنبال کننده خورشيد :
اين نوع پنل ها خورشيد را در طول روز دنبال مي کنند تا بيشترين تابش خورشيد را جذب کنند . دنبال کننده هاي يک جهته خورشيد ، فقط از شرق به غرب حرکت مي کنند . ولي دنبال کننده هاي دو جهته خورشيد ، علاوه بر تغييرات از شرق به غرب در فصول متفاوت سال هم تغييرات شمالي و جنوبي دارند .
بايد اين را اذعان کرد که پنل هاي دنبال کننده خورشيد بيشترين بازده را دارند بازده اين پنل ها در حدود 15 تا 30 درصد است بيشتر مي شود . ولي با توجه به هزينه نصب اين نوع پنل ها براي مصارف خانگي و صنعتي توجيه اقتصادي ندارد . زيرا براي بيشتر کردن 15 تا 30 درصد توان مي توان از تعداد بيشتر پنل هاي ثابت استفاده کرد که هزينه اين کار حدود 60 درصد ارزانتر تمام مي شود . اين پنل ها معمولاً در مکان هايي که محدوديت هايي فضايي ، وزني و … وجود دارد مانند فضاپيماها نصب مي شود .
طراحي تعداد و توان پنل بر اساس ميزان نور خورشيد :
با توجه به اينکه نور خورشيد در مناطق مختلف زمين متفاوت است پس براي محاسبه ميزان توان دريافتي از پنل ها بايد ميزان تابش نور خورشيد در منطقه اي که پنل در ان نصب مي شود را داشت تا بتوان محاسبات درستي انجام داد .